google-translate

Kompanija Google objavila je da njena najnovija verzija aplikacije za prevođenje, Google Translate, sada može prevesti tekst sa fotografije. Kompanija Google navodi da ova značajka radi sa svim jezicima koji su dostupni u njenoj aplikaciji za prevođenje,Translate.

Aplikacija radi tako da korisnik treba da slika tekst koji želi prevesti a zatim da svojim prstima označi tekst u fotografiji koji treba prevesti. Google šalje sliku na svoje servere a korisniku vraća preveden tekst.

Nova funkcionalnost slična je iOS aplikaciji Word Lens pokrenutoj u prosincu 2010 godine koja može prevesti tekst slikan iPhone kamerom. Word Lens aplikacija ipak je još uvijek ograničena na samo tri jezička paketa za prevođenje sa i na engleski jezik (španjolski, talijanski i francuski), od kojih svaki košta 4,99 dolara.

Kompanija Google objavila je da je nova Google Translate aplikacija sada dostupna putem Google Play Store za telefone koje pokreće Android 2.3 Gingerbread ili noviji OS.

Evo kako aplikacija radi:

a

b

c

d