Danas je RIPE NCC (Reseaux IP Europeens Network Coordination Centre), koji je regionalni Internet Registar za Evropu, Bliski Istok i delove Centralne Azije, saopštio da je počeo sa distribucijom poslednjeg bloka IPv4 adresa.
To znači da više nije moguće dobiti nova IPv4 adresu u Evropi, Bliskom Istoku i delovima Centralne Azije. Ipak postoji izuzetak, svaki mrežni operater koji je "RIPE član" ili "lokalni Internet Registar" može dobiti još jedan konačni blok od 1024 IPv4 adrese.

Sve u svemu, Evropski Internet Registar počeo je sa distribucijom poslednjeg bloka od 16,8 miliona IPv4 adresa.

Ovo današnje saopštenje i nije neko iznenađenje budući da su poslednji blokovi slobodnih IPv4 adresa podeljenji između regionalnih Internet Registara još u februaru 2011 godine. APNIC, koji distribuira IP adrese u Azijsko-Pacifičkom regionu, potrošio je svoje IPv4 adresa u aprilu 2011 godine i od tada radi sa poslednjim blokom adresa. Preostala tri Regionalni Internet Registra su AfriNIC (Afrika), LACNIC (Latinska Amerika i Karibi), i Arin (Severna Amerika), koji imaju dovoljno IPv4 adrese za još najmanje dve godine.

Od kada je APNIC objavio da radi sa poslednjim blokom malo je informacija o tome kako se mrežni operateri nose sa ovakvom situacijom. Međutim, nedostatak IPv4 adresa utiče samo na organizacije i potrošače kojima je potrebna dodatna adresa, ili koji po prvi put potrebna adresa. Postojeći IPv4 korisnici ostaju nepromenjeni, tako da je neposredni uticaj ograničen. Takođe, veliki mrežni operateri dobili su od RIR velike blokove adresa tako da oni sada verovatno imaju solidan broj neiskorišćenih adresa, tako da će biti zaista mali broj onih koji će doživeti neposredne probleme.

Međutim, svake godine u poslednjih pet godina, oko 200 miliona novih IPv4 adrese se stavi u upotrebu. Bez stabilnog snabdevanja svežim adresama mnoge Internet aktivnosti će postati problematične u godinama koje dolaze. Srećom, pre 20 godina Internet Engineering Task Force (IETF) je predvideo da će 3,7 milijardi adresa koje omogućava 32-bitni IPv4 adresni prostor postati problem i tada se počelo sa radom na IPv6 kao zameni.

Iako zamena IPv4 nije išla tako brzo kako je IETF prvobitno predvideo, ipak je usvajanje IPv6 standard zvanično je počelo 6. juna ove godine. Na kraju, IPv6 će zameniti IPv4, ali tranzicija očigledno neće biti tako lepa.