microsoft predstavio novi programski jezik typescript

Kompanija Microsoft opremila JavaScript-a za izgradnju složenijih aplikacija. Naime, Microsoft je danas objavio da je proširio JavaScript sa skupom naprednih razvojnih mogućnosti koje se obično nalaze u zrelijim programskim jezicima kao što su C ++ i Java.
Microsoft je objavio developer preview verziju TypeScript-a, novog programskog jezika sličnog JavaScript-u koji je preveden na JavaScript, tako da se njegove aplikacije mogu pokrenuti u bilo kojem pregledniku. Programski jezik TypeScript i kompajler su pod open source Apache 2.0 licencom.

TypeScript je dizajniran kako bi se većem broju developera, koji su zainteresirani za korištenje JavaScript-a za izgradnju velikih Web aplikacija, omogućilo pokretanje u pregledniku, a ne na desktopu.

Sintaksa TypeScript-a vrlo je slična JavaScript-u s tim da su dodate razne napredne mogućnosti među kojima je i značajka za opciono statičko pisanje za koje Microsoft navodi da će olakšati developerima u izgradnji većih aplikacija. Microsoft sa TypeScript-om pokušava ukazati na neke od istih problema na koje je ukazao Google sa svojim programskim jezikom Dart, ali bez radikalnog udaljavanja od JavaScript-a.

JavaScript je nastao kao skriptni jezik. On nije bio zamišljen kao neki napredniji jezik koji će obrađivati velike baze koda poput klasa ili modula. Ipak, uspon Web-a i HTML5 učinili su ga standardnim jezikom za razvoj sa strane klijenta, a Node.js je dokazao da je popularan način pisanja JavaScript aplikacije na strani servera. JavaScript je potpuno dinamičan jezik koji nema statičko pisanje, a ono je upravo ono što pokreće današnje bogate IDE,

priopćio je Microsoft.

Statičko pisanje zahtijeva da developeri dodijele određenu vrstu podataka za svaku varijablu koju kreiraju. JavaScript je sam po sebi dinamički pisan jezik u kojem se varijablama ne mora unaprijed dodijeliti određena vrsta podataka. Sa statičkim pisanjem, kompajler može pružiti detaljnija izvješća o pogreškama u kodiranju, kao i bolje predviđanje onoga što bi program mogao trebati, jer to može odrediti vrstu podataka koji se trebaju dodijeliti varijabli.

TypeScript baš kao i CoffeeScript radit će sa postojećim okvirima i knjižnicama, bilo koji JavaScripta može se nalijepiti u TypeScript i radit će bez problema.

Anders Hejlsberg, Microsoft-ov prvi arhitekt za programski jezik C # koji je također stvorio Turbo Pascal ali i bio glavni arhitekt za Delphi, zajedno sa Steveom Lucco i Luke Hoban razvio je TypeScript

Odlike TypeScript-a su:

  • Opciono statičko pisanje
  • Deklaracija klasa
  • Podrška za module
  • Visual Studio plugin

Prednost TypeScript-a u odnosu na Google Dart je u tome što developeri ne moraju naučiti potpuno novi jezik, umjesto toga oni mogu nastaviti koristiti JavaScript i samo naučiti posebna pravila oko TypeScript jezika.

Druga potencijalna prednost TypeScript-a je da preglednicima ne treba nikakva nova tehnologija s obzirom da se završen TypeScript kod kompajlira u redovni JavaScript, što se onda može pokretati na bilo kojem pregledniku.

TypeScript specifikacija je dostupna besplatno pod Open Web Foundation OWFa 1.0 Specification Agreement, a Microsoft od online zajednice očekuje korisne povratne informacije koje bi mogle pridonijeti daljem razvoju TypeScript-a.