a1

Google je najkorišćeniji pretraživač na Internetu koji na Web sajtove šalje ogroman Web promet. Ranije su marketeri i vlasnici Web sajtova uvidom u Google Analytics ili neke druge analitičke alate, vrlo jednostavno su mogli saznati koji termini pretrage dovode najviše posetilaca na njihove sajtove.
Prošlo je tek nešto više od godinu dana otkako je Google počeo da šifrira pretragu po podrazumevanoj vrednosti (default) za logovane korisnike. Novo istraživanje pokazuje da je rezultat toga da je sada 39% termina pretrage na Google-u nepoznato usled šifriranja i da za njih analitički podaci ne mogu biti obezbeđeni.

Ono što Google-ovo kodiranje pretrage u suštini znači mnogo manje termina (ključnih reči) za analizu.

Kompanija Optify sprovela je studiju koja je trajala jedanaest meseci i koja je obuhvatila 424 Web sajta, uključujući 17.143.603 posete i 7.241.093 upućujuće ključne reči, kako bi utvrdila koliko je zaista ozbiljno ovo “Not Provided” pitanje.

“Not Provided” je ono što Google Analytics prikazuje u slučajevima u kojima Google više ne prijavljuje termin za pretragu zbog šifrovanja (drugi analitički programi mogu koristiti druge fraze).

Studija kompanije Optify pokazala je da je sada čak 39% termina pretrage nepoznato zbog Google-ovog šifriranja pretrage.

Studija je takođe pokazala da za 13% kompanija ova stopa nedostupnih termina pretrage dostiže čak 60%. Za većinu kompanija 35% termina pretrage je sakriveno usled Google-ovog šifriranja pretrage.

a2