Kompanija Kodak prodala je svoje patente konzorcijumu investitora za 525 miliona dolara.
Kompanija Eastman Kodak danas je objavila da je konačno rasprodala svoje patente. Patente su kupili kompanije Intellectual Ventures i RPX Corporation, koje predstavljaju Apple i Google.

Eastman Kodak postoji već 133 godine i poslednjih nekoliko godina kompanija se grčevito borbi sa konkurencijom na tržištu koja se očito mnogo brže prilagodila digitalnoj eri. Iako je Kodak jedan od originalnih pronalazača digitalne fotografije, ipak, kompanija nije uspela da održi korak sa razvojem tržišta kao i sa konkurencijom koja dolazi sa Dalekog Istoka i koja je iz godine u godinu sve više osvajala ovo tržište.

Kompanija Kodak podnela je zahtev za stečaj u januaru. Od kompanije je zatraženo da proda deo svoje intelektualne svojine kako bi izmirila dug od 950 miliona dolara koji je predstavlja zajam dobijen od Citigroup.

U poslednje vreme, Kodak se udaljio od foto-aparata i dodatne opreme te se počeo fokusirati na pravljenje štampača, u pokušaju da zaustavi strmoglavi pad profita. Kodak polaže velike nade u svoje štampače, softver i poslovne pakete navodeći da od njih u 2013 godini očekuje 25% ukupnih prihoda.

Prodaja patenata predstavlja ključni deo nastojanja kompanije Kodak da restrukturira svoje poslovanje. Sa 525 miliona dolara od prodaje, Kodak će biti u stanju da otplati veliki deo svojih dugovanja te da se fokusira na svoje poslove"komercijalnog snimanja" koji uključuje pravljnje fotografija iz vazduha, izradu specijalnih štampanih ploča i proizvode iz domena video-nadzora.

Treba reći da će se Kodak u budućnosti znatno razlikovati od kompanije Kodak koju je svet poznavao.

Kompanija Kodak planira da izađe iz stečaja u prvoj polovini 2013 godine.