rat samsunga i apple

Samsung bi mogao ostati bez glavnog oružja u ratu protiv kompanije Apple. Naime, Evropska Unija danas je zvanično poslala "Statement of Objections" (izjavu o prigovorima) kompaniji Samsung zbog nepravednog pokušaja da spreči kompaniju Apple i druge konkurente da koriste neke od njenih patenata.

U svom "preliminarnom mišljenju," EU smatra da je Samsung-ov zahtev da se zabrane Apple proizvodi zbog njihove navodne upotrebe bežičnih (wireless) patenata u vlasništvu kompanije Samsung, kao na pokušaj Samsung-a da "zloupotrebi dominantan položaja koji je zabranjen u Europskoj Uniji antimonopolskim propisima."

Ovo je rezultat antimonopolskog istrage koja traje od januara. EU je zabrinuta što kompanija Samsung koristi nekoliko svojih patenata, koji se smatraju ključnim (tiču se bežične tehnologije) za blokiranje konkurencije i inovacija, ne želeći da ih licencira pod fer, razumnim i ne-diskriminirajućim uslovima.

Kompanija Samsung će imati priliku da se izjasni po ovom pitanju te da zatraži nove razgovore sa regulatorima EU.

Prava na intelektualnu svojinu su kamen temeljac jedinstvenog tržišta, međutim, ta prava ne bi trebalo da se zloupotrebljavaju kada su ona od suštinskog značaja za implementaciju industrijskih standarda, koji donose ogromne koristi za poslovanja i potrošače,

saopštio je Evropski komesar za konkurenciju Joaquin Almunia.

Kompaniji Samsung navodi da će proučiti izjavu te da će se odlučno braniti protiv bilo kakvih pogrešnih tvrdnji.

Mi ćemo nastaviti da u potpunosti sarađujemo sa Evropskom Komisijom. Uvereni smo da će u dogledno vreme Komisija zaključiti da smo postupali u skladu sa Evropskim Zakonima o konkurenciji,

saopštila je kompanija Samsung.