codecademy_thumb.jpg

Prošli su dani kada ste morali da kupite knjigu i podesite razvojno okruženje pre nego što ste mogli da počnete sa programiranjem. Par godina unazad aktuelno je besplatno online učenje programiranja a jedan od najpopularnijih Web sajtova za interaktivno učenje programiranja je Codecademy.

Danas je Codeacademy objavio novo partnerstvo sa devet kompanija koje treba da pomogne programerima početnicima da nauče API i kreiraju stvarne, funkcionalne Web sajtove, projekate, pa čak i proizvode. Drugim rečima, da naprave korag dalje od igranja sa programiranjem.

Među novim partnerima Codecademy sada su YouTube, NPR, Stripe i Bit.ly. Oni će pokrenuti "jednostavne, svarljive lekcije" za početak učenja API (Application Programming Interface). API, ili interfejs za komunikaciju između aplikacija je skup protokola i rutina koji računarski sistem, računarska biblioteka ili aplikacija obezbeđuje drugim aplikacijama za obavljanje zahteva i usluga tim aplikacijama. Npr. skup funkcija operativnog sistema koje programi mogu da koriste za obavljanje poslova kao što su upravljanje datotekama i prikazivanje informacija na ekranu. Drugim rečima, radi se o načinu komunikacije sa aplikacijama koje su drugi napravili.

Nove Codecademy lekcije će pomoći korisnicima da izgrade Web aplikacije koje na primer kombinuju vesti iz NPR sa YouTube videom na istu temu, ili da naprave proizvod koji naglašava aktulni društveni sadržaj koji se deli sa Bit.li, i za čije naplaćivanje će biti zadužen Stripe.

Suosnivač Codecademy, ZackSims, ističe da novi programeri mogu čak početi sa interakcijom sa mobilnim telefonima i slanjem tekstualnih poruka preko Twilio API-ja.

Cilj je pomoći novim programerima da započnu sa izgradnjom online aplikacija, čak i ako skoro da ne poseduje programsko znanje. Ostali partneri koji će takođe biti uključuti lekcije o njihovom API-ju su Parse, Soundcloud, Sunlight Labs, Placekitten i Sendgrid.

Budućnost programiranja je napraviti alat za ljude sa kojim će oni pokazati svoju kreativnost. U 2013 godini želimo da proširi domet Codecademy i pomognemo ljudima da napreduju dalje od početnika. Definitivno ćemo u ovoj godini dodati više jezika. Usredsređeni smo na ono što će biti popularano u budućnosti,

saopštio je Zack Sims.

Za Codecademy 2012 je bila godina kada se ovaj Web sajt za besplatno interaktivno učenje programiranja bukvalno eksplodirao. Pored Zack Sims i Ryan Bubinski, Codecademy sada broji 13 ljudi i broji nekoliko milione korisnika.  Codecademy na svom sajtu korisnicima nudi učenju Ruby, Python HTML, CSS, jQueri i JavaScript jezika.