google.jpg

Njemački izdavači novina i časopisa danas su priopćili da neće pristati na sličan dogovor kakav je kompanija Google postigla sa Francuskim izdavačima u riješenju spora oko gubitka prihoda zbog objavljivanja ​​dijelova novinskih članaka ​​u rezultatima Google pretraživanja.

Naime, Francuska Vlada je vršila veliki pritisak na Google smatrajući da kompanija nepravedno zarađuje od oglašavanja u pretraživanju vijesti (vijesti iz Francuske) i želeći da je prisili da počne da plaća za povlasticu povezivanja sa Francuskim portalima koji objavljuju vijesti.

Google i druge tražilice često objavljuju ​​dijelove novinskih članaka u svojim rezultatima pretraživanja bez dozvole izdavača i pri tomu zarađuju novac od oglašavanja koji se ne dijeli sa izdavačima. Francuski, Belgijski i Njemačkih izdavači su zatražili naknadu za ovaj gubitak prihoda.

U petak je kompanija Google objavio da je postigla dogovor sa Francuskim izdavačima osnivanjem inovacijskog fonda u visni od 60 milijuna evra koji bi se koristio za pomoć Francuskim izdavačima u prijelazu u digitalno doba. S ovim dogovorom Google će izbjeći uvođenje zakona kojim je prijetila Francuska Vlada u slučaju ne rješavanja spora. Donošenjem zakona Google bi bio primoran da plaća za objavljivanje ​​dijelova novinskih članaka.

Dogovorom sa Francuskim izdavačima Google se obavezao da će im pomoći u povećanju online prihoda koristeći svoju tehnologiju oglašavanja. Inicijativa je slična onoj postignutoj sa Belgijskim izdavačima u prosincu prošle godine.

Kompanija Google uspjela se dogovoriti sa Belgijskim i Francuskim izdavačima ali po svemu sudeći sa Njemačkim izdavačima to neće ići tako lako.

Ovakav sporazum nije model za Njemačku. Sporazum Google-a i Francuskih izdavača ima nedostatak da se odnosi samo na jednog agregatora što ostavlja Francuske izdavače bez alternativa da se brane protiv drugih agregatora sada i u budućnosti,

priopćio je Savez Njemačkih Novinskih Izdavača (BDZV) i Savez Njemačkih Izdavača Časopisa (VDZ).

Njemačka Vlada je u procesu izrade zakona koji će omogućiti izdavačima da naplaćuju tražilicama poput Google-a objavljivanje dijelova novinskih članaka. Njemački izdavači tvrde da je jedan ovakav zakon potreban kako bi se zaštitila prava izdavača i obezbjedila pravnu osnovu za zabranu korištenja sadržaja bez odobrenja izdavača.