google nemacka

Nemački Bundestag usvojio je kontroverzni predlog zakona o zaštiti online autorskih prava koji izdavačima daje ekskluzivno pravo komercijalnog korišćenja njihovih publikacija na Internetu.

Sa zakonom se žele zaštiti izdavači protiv sistematskog pristupa zaštićenom sadržaju od strane pretraživača i usluga kao što su agregatori vesti. Ovaj predlog zakona u Nemačkom Bundestagu usvojen se sa 293 glasa za 243 protiv i tri uzdržana. Za stupanje na snagu još mu je potrebna saglasnost Njemačkog gornjeg doma, Bundesrata.

Predlog zakona u početku je imao za cilj da spreči pretraživače poput Google-a da objavljuju naslove i delove novinskih članaka bez saglasnosti izdavača, omogućavajući ima samo da objavljuju odlomke vesti sa dozvolom ili plaćenom licencom od izdavača. Međutim, predlog zakona je prošle sedmice promenjen od strane zakonodavnog odbora, pa ostaje pomalo nejasno kakav će to uticaj imati na konačnu verziju zakona.

Naravno, Google se žestoko protivi donošenju jednog ovakvog zakona, kritikovao je predlog zakona i njegovu promenu jer nije dovoljno jasna. Iznenađujuće je to što je nakon glasanja kompanija saopštila da je ovo pozitivan razvoj za njih.

Rezultat današnjeg glasanja je sprečeno usvajanje zakon o zaštiti online autorskih prava u njegovom najštetnijem obliku. Međutim, najbolji ishod za Nemačku ne bi bilo usvajanje i stupanje na snagu jednog ovakvog zakona jer je on pretnja inovaciji, posebno za startupe,

navodi se u saopštenju kompanije Google.

Nakon što je Google postigao sporazum sa Francuskim izdavačima vezano za isti problem, Nemački izdavači novina i časopisa tada su burno reagovali saopštivši da oni neće pristati na sličan dogovor sa kojim se reševa pitanje gubitka prihoda zbog objavljivanja ​​delova novinskih članaka ​​u rezultatima Google pretraživanja.

Nemački izdavači su juče nakon glasanja izdali saopšetnje u kom se izražava zadovoljstvo što je predlog zakona prošao Bundestag.