zelite raditi za google

Želja vam je da jednog dana radite u Google-u? Kompanija Google je objavila spisak znanja koje želi da njeni kandidati poseduju.

Već duže vreme kompanija Google je najpoželjniji poslodavac na svetu. Što se tiče posla u Googleu, inženjeri su dosta traženi i dobro plaćeni. Google navodi da se godišnja plaća kreće od 70.000 do 90.000 dolara, softverski inženjeri će zaraditi nešto malo manje od 120.000 dolara dok će viši softverski inženjeri u proseku zaraditi 153.000 američkih dolara.

Kompanija Google navodi da godišnje zaprimi 2,5 miliona prijava za posao, ali da samo angažuje oko 4.000 ljudi.

Srećom za sve one koji žele da jednog dana rade u Google-u, kompanija je objavila spisak veština koje žele da vide u svojim potencijalnim inženjerima.

Solidno znanje kompjuterskih nauka je veoma važno za uspešnog softverskog inženjera. Ovaj vodič je neka vrsta smernice za studente koji ima za cilj da oni što više razvijaju svoje tehničke veštine, kako akademski tako i ne-akademski, sa samoinicijalnim učenjem, sticanja novih znanja i vještina,

navodi se u saopštenju kompanije Google.

Osim što je objavio spisak veština koje želi da vidi kod svojih budućih inžinjera, Google je takođe naveo i online resurse koji će svim zainteresovanim biti odlična polazna tačka za učenje. Ono što Google traži od svojih budućih inžinjera je:

1. Poznavanje osnova kompjuterskih nauka. Potencijalni kandidat mora biti sposoban završiti osnovni kurs iz kompjuterskih nauka, poput onih iz koji se mogu pronaći na Udacity ili Coursera.

2. Da znaju kodirati u najmanje jednom objektno-orijentisanom programskom jeziku, kao što su naprimer C++, Java ili Python. Veliki je broj online resursa za učenje, izdvojićemo MIT, Coursera i Udacity.

3. Da znaju neke druge programske jezike kao što su JavaScript, CSS, Ruby, HTML, PHP, C, Perl, Shell, Lisp i Scheme. Kao startnu osnovu za učenje Google preporučuje W3school, CodeAcademy i Udacity.

4. Da znaju testirati svoj kod. Za Google je ovo važno jer želi da budete u mogućnosti da “indentifikujete propuste (bugs), pravite testove i razlažete softver.” Još jednom, preporučeni online resurs za učenje je Udacity.

5. Poznavanje apstraktne matematike, poput logičkog rasuđivanja i diskretne matematike koji su od izuzetnog značaja za kompjuterske nauke. Preporuka je MIT kurs “Mathematics for Computer Science”.

6. Da razumeju algoritme i strukture podataka. Google želi da naučite osnovne tipove podataka kao što su “stacks”, “queues” i “bags” i algoritame za sortiranje poput “quicksort”, “mergesort” i “heapsort”. MIT Introduction to Algorithms, Coursera Introduction to Algorithms Part 1 i Part 2, Wikipedia: List of Algorithms, List of Data Structures.

7. Dobro poznavanje operativnih sistema jer će se većina vašeg posla odnositi na rad sa i na operativnim sistemima. Google preporučuje da pogledate primer Univerziteta Kalifornije, UC Berkeley Computer Science 162.

8. Da imaju znanje iz oblasti veštačke inteligencijom. Google preporučuje resurse Univerziteta Stenford, Introduction to Robotics, Natural Language Processing, Machine Learning.

9. Da znaju napraviti kompajlere. Online kurs na Coursera je idealna početna tačka za učenje.

10. Da imaju znanje iz kriptografije jer je Cybersecurity od ključnog značaja u svetu u kojem danas živimo. Na Coursera i Udacity ćete pronaći online kurseve za sticanje znanja iz kriptografije.

11. Poznavanje paralelniog programiranja. Veoma je važno da ste u stanju da se nosite sa ogromnim brojem proračuna istovremeno. Coursera online kurs “Heterogeneous Parallel Programming” će vam pomoći u tome.

Naravno da ovo nije sve što Google želi da vidi kod svojih kandidata, kompletan spisak traženih znanja možete pogledati na oficijelnoj stranici. Kompanija kod svojih potencijalnih kandidata ne traži samo određena znanja i veštine već i određenu personalnost.

Online Tržište takođe preporučuje članak “Sajtovi koji će vam pomoći da naučite programirati”.