google photos

Kompanija Google je objavila da će svoje dosadašnje rešenje za skladištenje fotografija u Cloud-u, Google + Photos, ugasiti i zameniti sa novom uslugom, Google Photos.

Kompanija će Google + Photos ugasiti 1. avgusta. Prvo će biti ugašena Android aplikacija a nakon toga usluga će biti uklanjana iz iOS i sa Interneta.

Korisnici ne treba da brinu jer će sve fotografije koje u imali na Google+ Photos biti automatski prebačene na Google Photos.

Google je pokrenuo Google Photos u maju kao očiglednu zamenu za Google + Photos. Google Photos podržava sve funkcije kao i njegov prethodnik, pa čak uvodi i neke nove funkcionalnosti kao što su mogućnost skladištenja neograničenog broja kvalitetnih fotografija i videa te automatsko organizovanje tih fotografija i videa i to ne samo po datumu i lokaciji.

Google + Photos nije prva foto usluga koju Google menja sa novijom uslugom. Ista stvar se dogodila pre par godina kada je Google zamenio Picasa Web Albums sa Google + Photos. Ono što je svakako interesantno jeste to da je Google-ov originalni Internet foto servis Picasa Web Albums, još uvek živ! Naime, Picasa će po svemu sudeći služiti kao host za fotografije koje se dele na Google Hangouts.

Gašenje Google + Photos usluge nikako ne treba da se shvati kao tragedija jer je nova aplikacija Google Photos jako dobro urađena i sadrži mnoge korisne funkcije. Google Photos aplikacija je dostupna Web korisnicima kao i korisnicima Android i iOS uređaja.