Korisnici usluga mobilne telefonije, koji puno putuju na teritoriju država članica Europske Unije sa nestrpljenjem su čekali današnji dan, 15. lipanj 2017, dan kada se ukida roaming na teritoriju EU. Od danas, europski davatelji usluga mobilne telefonije više ne smiju naplatiti dodatne troškove roaminga za telefoniranje, SMS poruke i prijenos podataka putem mobilne mreže.

eu ukida roaming

Početkom godine smo pisali o ogromnom uspjehu EU u postizanju digitalnog jedinstva ukidanjem roaminga unutar Europske unije.

Do sada su najveći problem bili europski mobilni operateri sa svojim zahtjevima koji se odnose na cijene kada njihovi korisnici koriste druge mreže u roaming-u. Bilo kako bilo, sporazum je postignut i on između ostalog sadrži to da će se cijene koje mobilni operateri naplaćuju jedni drugima kada njihovi korisnici koriste druge mreže u roamingu u EU postepeno smanjivati u narednih pet godina, sa 7,7 € po GB u 2017. godini na 2,5 € po GB u 2022. godini. To je bio ključni problem svih ovih godina pokušaja ukidanja roaminga jer bi zemlje koje posećuje veliki broj turista, kao što su Španija i Francuska, najviše bile pogođene ako bi se ove cijene smanjile odjednom.

Nova pravila igre vrijede za sve korisnike mobilnih usluga unutar granica EU-a.

Cijene roaming usluge će se u Europskoj uniji, Islandu, Norveškoj i Lihtenštajnu naplaćivti na temelju domaćih maloprodajnih cijena. To znaći da će građani zemalja EU-a ubuduće moći telefonirati, slati SMS poruke i koristiti internet na svojim mobilnim uređajima po cijenama koje plaćaju u svojoj zemlji, bez obzira na to u kojoj državi se nalaze. To će se primjenjivati na sve korisnike, prepaid i postpaid.

Korisnici moraju obratiti pozornost na tzv. politiku pravedne upotrebe, koja između ostalog podrazumjeva da telekom operater može nadzirati uporabu svih korisnika a posebno onih čija je mjesečna pretplata znatno manja od zemlje u kojoj korisnik koristi mobilne usluge ili koji i maju neograničen prijenos podataka.

Ako se korisnik ne držati ovih pravila poštene upotrebe od mobilnog operatera će primiti SMS poruku o tome koju količinu prijenosa podataka u skladu sa svojim paketom može da koristi u roamingu. Ako korisnik pređe tu kvotu, strani mobilni operater mu može naplatiti određeni iznos. Također, korisnici koji u razdoblju od četiri mjeseca koriste usluge mobilne telefonije više u inozemstvu nego u vlastitoj mreži će isto tako primiti SMS poruku upozorenje od mobilnog operatere o kršenju pravila. Ovo kršenje pravila im mobilni operater također može naplatiti.

Osim toga, imajte na umu da pozivi na druge mobilne mreže ili u drugoj državi članici Europske unije će također biti nešto skuplji jer mobilni operateri mogu naplatiti višu cijenu od one koja se odnosi na domaću mrežu.

Europska komisija navodi da je ukidanje roaminga jedan od najvećih uspjeha EU.