chrome_logo_may09 Google je upravo pokrenuo novi program usmjeren na poboljšanje sigurnosti za svoj novi web preglednik, Google Chrome. Tko pronađe grešku bilo u Chrome-u ili Chromiumu-u, korištenom kao osnova za testiranje Chrome-a, primiti će od 500 do 1.337 dolara.

Iznos nagrade varirat će ovisno o težini otkrivenih sigurnosnih rupa, kaže Google. Veće greške dobijaju veći iznos.

Obilje istraživača su doprinijeli Chrome projektu do sada besplatno, a Google se nada da će ovaj novi program služiti kao znak pažnje za njihove stalne napore. Međutim, uvođenje novčane nagrade treba više da potakne sudjelovanje onih koji do sad nisu sudjelovali u projektu.

Koncept za program poticaja nije nov, temelji se na sličan pothvat koji su stvorili ljudi u Mozzila-i, organizacija koja stoji iza projekta Firefox web preglednika. Kao što je Mozzila, tako i Google nagrađuje sa početnih 500 dolara za većinu grešaka pa sve do 1.337 dolara koji će biti rezervirana samo za kritične greške koje bi imale veliki utjecaj ako ostanu nezakrpljene.

Istraživači su zamoljeni da javno ne otkrivaju greške prije nego to prijave Google-u koji će prijavljene greške riješavati u razumnom vremenskom roku.

Trenutno, ovo je jedini program koji obuhvaća rad koji se obavlja u Chromium-u i Google Chrome Web pregledniku, ali ne i u dodacima poput onih nađenih u novijim Chrome ekstenzijama. Greške koji iskorištavaju ranjivosti operativnog sustava na računalu kada je pokrenut web preglednik će isto tako biti nepodobne.

Zainteresirani za doprinos ovom novom programu mogu podnijeti pronađene greške koristeći Chromium bug tracker. Samo prvi istraživač koji prijavi problem će dobiti nagradu. Pri izlazaku iz programa, prvi programer ili razvojni tim koji je zaradio novac dobiće malo priznanje za doprinos tako što će biti oglašeni na Googleovom blog izdanju. Budući doprinosi će biti doznačeni i na odgovarajućim Google Chrome “release notes” sekcijama, a neki čak na Google Security “thank you” sekciji na samoj web stranici korporacije.