google Google Reader je objavio nove update, jedan od najvažnijih je podrška za HTML5, video i audio. HTML5 sve više i više dobija na značaju djelom i zbog Apple-ovog rata sa Adobe Flash-om pa se sve više i više web sajtova prebacuje na HTML5 sučelja koja rade i na desktop računarima i na mobilnim telefonima. Sagledavajući stvarnost, Google je inteligentno odgovorio dodajući HTML5 podršku za audio i video HTML5 tagove unutar Google Reader-a.

To je samo jedna od brojnih promjena koje je tvrtka objavila. Google Reader je dodao novi link na dnu preporučene stavke, "ne zanima me", koji vam daje mogućnost za skrivanje preporučene priče i pruža Google-u više podataka kako bi vam bolje preporučivao rezultate. Reader Play sada ima više mogućnosti, kao što su stavljanje razmaka između postova i nove opcije za prilagodbu sučelja.

Google Reader planira da ovakve male update objavljuje sve češće pa tako novi dodatak osvježava Google Reader kad god se update-je. HTML5 dopune su veliki update ovog izdanja, a dok Google trenutno podržava Adobe Flash, stvarnost je da HTML5 raste kao primarna alternativa za Flash. Očekuje se da sve više i više web stranica usvoji standard.