google_logo Prikazivanje oglasa je možda najstarija metoda monetarizacije Interneta i to je mjesto gdje Google namjerava da se širi. Tvrtka je dosegla 25,8 milijardi impresija na kvartalnom nivou koje su joj potrebne za monetarizaciju i početak ostvarenja svoje namjere da se razvija i širi u prostoru oglašavanja. Google ovu svoju strategiju širenja  naziva ” Google Display Network.”

Google ima dovoljno pregleda za početak ovog smionog plana širenja u prostoru oglašavanja ali je to i dalje jako malo u poređenju sa suparnicima poput Facebook-a koji je imao više od 176 milijardi impresija u istom kvartalu u kom je Google ima 25,8 milijardi.

Google planira povećanje svojih reklama na poleđini popularnosti Google Finance, Google Maps, Google Books, YouTube, pa čak i Gmail-a. Znaći tamo gdje su bile reklame sada će ih biti još više a tamo gdje ih je bilo malo sada će ih biti mnogo. S obzirom na Google reputaciju, kao pružatelja besplatnih usluga sa malo oglasa, to je ogromna promjena koju će korisnici teško prihvatiti sa odobravanjem.

Potpredsjednik Google-a Neal Mohan komentira situaciju ovako:

Prikaz oglasa je na ključnoj točci i mi smatramo da može biti znatno veći od 20 milijardi dolara koliko iznosi danas, da li može biti 40 milijardi dolara, 60 milijardi dolara ili 80 milijardi dolara ostaje da se vidi. Google namjerava raditi na ovom povećanju skraćivanjem oglasnog procesa, između ostalog, smanjenjem vremena od završenog kreativnog rada do konačnog oglašavanja.

Izgradnjom jednostavnijih platformi koje pružaju više kontrole za oglašivače i brži put za pokretanje reklamne kampanje će doprinjeti povećanje oglasnog prostora a Google se nada rastu prihoda i svoje pozicije u svijetu oglašivanja.

Google će raditi na ovom svom planu, samo je pitanje koliko dobro. On ima sve alate i pribor koji je potreban za izvršenje ove vizije.