onlinetrzisteStudije pokazuju da na organsku pretragu otpada čak 70 odsto od ukupnog broja klikova iz rezultata pretrage. Kombinacija plaćene i organske pretrage dokazano povećava iznos ukupnog prometa za čak 66 odsto i utiče na potrošačko razmatranje kupovine sa dodatnih 8 odsto.

Studije takođe pokazuju da samo 17 odsto oglašivača koriste sinergiju plaćene i organskim pretrage. Trgovačka branša najviše koristi ovu sinergiju, 25 odsto oglašivača u ovoj branši efikasno koordinira plaćenim i organskim rezultatima pretrage, zatim slede finansijske usluge sa 21 odsto, turizam sa 16 odsto, tehnologije sa 13 odsto i zdravstvena zaštita sa samo 3 odsto.

Iznenađuje to što veći broj oglašivača ne radi dovoljno na balansiranju svojih strategija pretrage. Oglašavači mogu da razvijaju strategiju za pretragu koja efikasno koordinira i plaćenim i organskim oglasima. Vrednost plaćenih i organskih oglasa se odnosi na testiranje, Google analitiku i holističku strategiju. Ova strategija se može primeniti u sledećim kategorijama: 

Attribution

Razumevanje međuzavisnosti i odnosa između oglasa pretrage je od ključnog značaja za pravilno vrednovanje oglasa i postavku strategije. Razmotrite mogućnost da vaši plaćeni oglasi dovode više posetilaca koji dolaze po prvi put a vaši organski oglasi su poslednji klik pre prodaje. Vi nikada ovo ne bi mogli znati osim ako pažljivo ne pratite svoje “attribution patterns”.

Što je vaša sposobnost da vidite uobičajene putanje koje potrošači preduzimaju, radi postizanja željene akcije, bolja, imat ćete bolje informacije na osnovu kojih ćete donositi odluke u vezi ključnih reči i optimizacije.

overlap-onlinetrziste

Poruke

Kopija koja se prikazuje u rezultatima pretrage može biti fokusirana na ključne reči, prodaju ili brend. Odgovarajuća poruku treba da bude testirana i definisana radi postizanje najvećeg mogućeg povećanja prometa i prodaje.

Kopija može da se koristi za identifikaciju korisnika koji su odgovarajući za ponudu vaše kompanije. Zahvaljujući raznim porukama u plaćenim i organskim oglasima moći ćete najefikasnije da iskoristite i jednu i drugu publiku.

Na primer, Road Runner Sports dobro rangira za “running shoes” (patike).

runningshoes

Njihov organski oglas se fokusira na širinu izbora.

roadrunnersports

Njihov plaćeni oglas sadrži informacije o rejtingu, kao i fokus na garanciju njihove ponude.

roadrunner_paidexample

Ovi oglasi su različiti i obraćaju se različitim segmentima potrošača koji imaju različito vrednovanje prilikom kupovine patika na mreži. Najbolja kombinacija kopija, funkcija ili benefita može biti otkrivena putem A/B testiranja plaćenih oglasa pretrage.

Strategija pozicioniranja

Nastojte da vaša prvobitna pozicija bude usklađena sa organskim oglasima. Što se tiče plaćenih oglasa tu pozicija može da varira u zavisnosti od vaših ciljeva. Razumevanje attribution, a najviša inkrementalne prodaje i obima prometa, omogućava vam da odredite položaj koji je idealan za plaćene oglase.

Na primer, CreditCards.com ima organski oglas broj jedan za vrlo konkurentan termin [credit cards]. To im pruža mogućnost da iskoriste taj oglas a da ne plaćaju da bude broj jedan oglas u plaćenim rezultatima.

Umesto toga, oni rangiraju na četvrtom mestu plaćenih rezultata pretrage, ili broj jedan na desnoj strani. Ovo je strateški dobro planiranje jer imaju dva veoma istaknuta oglasa na stranici bez potrebe za preplaćivanjem za plaćene rezultate.

creditcards-onlinetrziste

Izbor ključnih reči

Primarna stvar pri usklađivanju plaćenih i organskih napora treba da vam budu ključne reči, njihova povezana konkurentnost i troškovi.

Na primer, ključna fraza [money market account] ima 78,8 miliona rezultata, u poređenju sa 45,3 miliona za [12 month money market account], što je razlika od 42 odsto u broju konkurenata.

moneymarketaccount

12monthmoneymarket

Na kraju, kao zaključak može se reći da samo nekoliko brendova zaista koriste kombinovanu strategiju plaćene i organske pretrage. Oglašavači treba da razmišljamo o tome kako potrošači pretražuju i da ukljuće i oglase i ključne reči.

Razmislite pisanje poruka koje se obraćaju potrošačima sa različitim stavova. Pretraživanje brzo raste I brzo se menja. Maksimizacija svih faktora koji doprinose uspehu je od ključne važnosti za praćenje novih trendova i profitiranje u ovoj igri.Listen