Google je dodao novu metriku u AdWords sučelje na razini ključnih riječi pod nazivom “Estimated Top Page Bid”. Ovo bi moglo revolucionirati količinu prometa od svake vaše glavne ključne riječi. Pitate se što to znači?Vrlo jednostavno, ova nova metrika će vam pružiti procjenu onoga što vaša ponuda trebat da bude kako bi se dosljedno prikazivala na pozicijama banera.

google-adwords-estimated-top-page-bid-onlinetrziste

Baner pozicije su rezervirane za oglašivače koji ispunjavaju minimalne zahtjeve kvalitete, koji su u biti vrlo nejasni. Također, tu su i minimalni zahtjevi koji se odnose na ponudu (bid). Ovi zahtjevi se gotovo sigurno temelje na ocjeni kvalitete i točnije se opisuje kao minimalni zahtjev za rangiranje. Ako ne ispunjavate ovaj minimum, pojavit ćete se sa strane.

Ova nova metrika treba da vam pokaže šta vaša ponuda treba postići (prema trenutnoj ocjeni kvalitete) za prikazivanje na baner poziciji, a ne na desnoj strani. To se može vidjeti na način da odete na karticu ključne riječi i kliknete na gumb “columns”, a potom čekirate “Est. top page bid”.

adwords-enabling-top-page-bid-onlinetrziste

Nema nikakve sumnje, baner se broji, u stvari, baner je skoro sve što se uopšte broji. Ispod možete vidjeti brojke koje se odnose na velike brandove koje posjeduju brandirane ključne riječi. Njihovi oglasi ponekad se prikazuju na poziciji banera, a ponekad na desnoj strani. Obratite pažnju na CTR, brojevi u prvoj koloni, u drugoj je broj impresija.

adwords-top-vs-side-ctr-onlinetrziste

Ove razlike se mogu naći odabirom Top vs Side segmenta u kartici ključnih riječi. Pogledate li sada sve račune kojima upravljate doćiće te do zaključka da ako niste na poziciji banera, od web prometa nema ništa. Jedostavno, bez obzira na broj impresija nećete dobiti klikove ako niste na poziciji banera.

Vaši brojevi vezani za poziciju oglasa u nekim situacijama znaju dati pogrešnu sliku. Treba znati da se prosječna pozicija izračunava kao:

Prosječna Pozicija = (Suma (stvarni položaj * impresije na tom položaju)) / ukupno impresija

U osnovi, ako se vaš oglas nije vidio (tj. niste bili na prvoj stranici) to se ne računa u ukupne impresije. Za mnogo točniji uvid trebao bi izgledati ovako:

Prosječna Pozicija = (Suma (stvarni položaj * pretraživanja kada ste bili na tom položaju)) / Ukupno pretraživanja

Tako će te vidjeti na kojim ste pozicijama bili kada vaš oglas nije bio na prvoj stranici.

Sve u svemu, bit je doći na poziciju banera, naravno ako si to možete priuštiti.