gogoelmaps Kompanija Google je objavila da početi da naplaćuje svoju uslugu korisnicima koji koriste Google Maps linkove na svojim web stranicama. Od 1. siječnja 2012 godine Google će naplaćivati za Google Maps API uslugu korisnicima koji pređu granicu od 25.000 klikova dnevno na mapu.

Web stranice, pogotovo one u vlasništvu poslovanja koja nude usluge putovanja, koriste Google Maps kako bi njihovi korisnici mogli da vide destinaciju za koju su zainteresirani. Prema nekim glasinama koje su se pojavile, kompanija Google planira da naplaćuje 4 dolara za 1.000 pregleda preko granice od 25 tisuća klikova dnevno. Google ističe da se odlučio na ovu visoku granicu od 25.000 klikova iz razloga što će u tom slućaju plaćanje utjecati samo na 0,35% korisnika.

Kompanija Google navodi da je svjesna da će programerima biti potrebno vrijeme za procjenu uporabe, određivanje da li podliježu ovom plaćanju, a tek potom će poduzeti adekvatnu akciju.

Mi razumijemo da je uvođenje ovih granica za neke zabrinjavajuće međutim, s kontinuiranim rastom usvajanja Maps API-ja, mi smo prinuđeni da se potrudimo da osiguramo dugoročnu budućnost usluge,

priopćio je Thor Mitchell, proizvodani menadžer Google Maps API.