Windows-vista

Microsoft je objavio da će za dve godine u potpunosti ukinuti podršku svake vrste za Windows XP i Office 2003. Kompanija je objavila da je od juče ukinuta glavna podrška (Mainstream) za Windows Vista a od danas i za Office 2007.

Microsoft svoju podršku deli na dve faze: “Mainstream” i ” Extended”. U glavnoj (Mainstream) fazi, softver dobija besplatno sve bezbednosne ispravke i poboljšanja stabilnosti, ispravke greški i povremenih novih funkcija. U proširenoj (Extended) fazi, softver dobija besplatno samo bezbednosne ispravke, iako uz ugovor sa kompanijom koji podrazumeva plaćanje za podršku, softver može da dobije i druge ispravke.

Windows Vista, problematični operativni sistem koji nikada nije prihvaćen u velikoj meri od strane korisnika, poslednji veliki update Servisni Paket 2 (SP2) imao je u maju 2009 godine. Treći i konačni Servisni Paket za Office 2007 bio je u oktobru.

U odnosu na sve operativne sisteme udeo Windows Vista sada je samo 7,7 odsto a gledajući sve Windowe OS, Vista se nalazi samo na 8,3% računara.

Vista je imala svoj vrhunac sa 19.1% u oktobru 2009 godine i od tada njen udeo je u konstantnom opadanju. Predviđanja govore da će do januara 2013 godine udeo Windows Vista biti ispod 5 odsto.

Windows XP i Office 2003 trenutno se nalaze u Extended fazi podrške koja se završava 2014 godine, nakon toga prestati će prijem čak i bezbednosne ispravke, ostavljajući softver potpuno ranjivim za bilo koju vrstu zlonamernih programa.

Extended podrška za Windows Vista i Office 2007 trajaće do aprila 2017 godine.