1

Za nešto više od dve godine, udeo web prometa u Aziji koji dolazi sa mobilnih uređaja gotovo se utrostručio. Takođe, u nekim zemljama, blizu polovine ukupnog web prometa dolazi sa mobilnih uređaja. Indija i još nekoliko zemalja u Aziji i Africi su veoma blizu mobilnom prometu koji čini 50% ukupnog web prometa.

Ako se osvrnemo na listu zemalja rangiranu po broju mobilnih telefona, Kina je naravno broj jedan, a slede Indija, SAD, Brazil i Indonezija. Nemoguće je ne primetiti da je Crna Gora na 60 mestu, sa duplo većim brojem mobilnih telefona od broja stanovnika (podaci su iz 2009 godine).

Kompanija StatCounter je krajem 2010 godine napravila istraživanje zastupljenosti mobilnog prometa širom sveta. Sada je to istraživanje ponovljeno i sa najnovijim podacima to izgleda kao na slici iznad.

Poredeći brojke od 2010 godine sa ovim najnovijim uočava se dramatičan porast za samo nešto više od dve godine:

2

Treba istaći da su ovi brojevi procenat od ukupno web prometa i ne odražavaju nikakvu promenu u apsolutnom broju ljudi ili uređaja.

Zemlje sa najvećim mobilnim udelom u web prometu

Prema ovim poslednjim podacima u nekoliko zemalja, mobilni web promet je veoma blizu da pretekne web promet sa računara. Trenutno, zemlje sa najvećim učešćem mobilnog prometa u ukupnom web prometu su:

  1. 48.87% – India
  2. 47.09% – Zambia
  3. 44.95% – Sudan
  4. 42.36% – Uzbekistan
  5. 40.65% – Nigeria
  6. 37.95% – Zimbabwe
  7. 35.46% – Laos
  8. 34.66% – Brunei
  9. 31.79% – Ethiopia
  10. 29.2% – Kenya

Kao što se lako možete primetiti, Afrika i Azija su podelile ovu listu između sebe. Na listi je šest zemalja iz Afrike dok su preostale četiri iz Azije.

Najviše rangirana Evropska zemlja je Velika Britanija sa 10,71 odsto, dok je SAD udio mobilnog web prometa u odnosu na ukupni web promet 8,61 odsto.

Vredno je napomenuti da je Evropa postigla povećanje mobilne pretrage od 183,43% u ove poslednje dve godine, i nije daleko iza Azije. Ali sa porastom mobilnog udela sa 1,81% na 5,13%, Evropa je još uvek daleko iza Afrike i Azije kada je u pitanju procenat korisnika koji pristupaju web-u pomoću mobilnog telefona.

Gledajući globalno, mobilni web promet sada čini 10 odsto ukupnog web prometa. Treba reći da se mobilni web promet i dalje nastaviti da raste, a mnogi predviđaju da će taj rast biti mnogo brži nego što je bio do sada.