nove mogucnosti razvoja php mobilnih aplikacija

Na ZendCon, Zend developer konferenciji koja se održava u Santa Clara, Zend direktor Andi Gutmans predstavio je tri nova proizvoda koji imaju za cilj da prošire domet PHP skript jezika izvan Web-a, na mobilne uređaje i Cloud.
Zend, koji je u protekloj godini najavio seriju partnerstva sa Cloud i PaaS (platforma-kao-usluga) provajderima, sada se nada da će iskoristiti potražnju za brzim razvojem mobilnih aplikacija i Cloud-om i učiniti PHP još važnijim učesnikom u svetu poslovanja i mobilnog razvoja.

Andi Gutmans predstavio je novu mogućnost koju sada ima Zend Studio, izgradnja mobilnih aplikacija povezanih u Cloud. Najnovija verzija Zend Studio pomaže developerima u kreiranju Web usluga, inteligentnih mobilnih aplikacija za iOS, Android i Windows Phone, pa čak i korisnički interfejs aplikacije, i sve to povezano u jednom, pojednostavljenom razvojnom okruženju.

Novi Zend Studio 10 integriše JQuery i Cordova, open-source projekat poznatiji kao PhoneGap, kako bi za pretvario IDE u drag-and-drop alat za pravljenje mobilnih aplikacija i tako pomogao developerima u pokretanju aplikacija za više mobilnih platformi iz jedne baze koda.

zend studio 10

Ostale komponente velikog Zend plana za buduću mobilnu i Cloud PHP dominaciju su Zend Server Gateway i Zend Server 6. Zend Server Gateway je API za REST zasnovanu Cloud uslugu koja im omogućava da se direktno integrišu kao “drag-and-drop” usluga za razvoj aplikacija u Zend Studio, obezbeđujući integracijski lepak potreban za upravljanje autentifikacijom i validacijom podataka.

Najnovija verzija Zend Server-a dodaje funkcije koje omogućavaju automatizaciju primene raspoređivanja na Cloud i bolje komandne table aplikacija za praćenje performansi na desetine ili stotine Cloud instanci jedne aplikacije.