Kako zaraditi novac investiranjem u akcije?

Istorija je pokazala da je ulaganje u akcije (deonice) jedan od najlakših i najprofitabilnijih načina sticanja bogatstva na duži rok. Izuzimajući nekolicinu izuzetaka, skoro svaki član Forbsove liste 400 najbogatijih ljudi sveta tu je dospeo zahvaljujući akcijama koje poseduje u javnim ili privatnim kompanijama.

Šta su akcije (deonice)?

Mnogi finansijski stručnjaci verovatno bi vam rekli da su akcije jedan od najboljih načina za sticanje bogatstva. Akcije su deo, ako ne i sama srž, skoro svakog investicionog portfelja. Na svom putu ka finansijskoj slobodi ono što je svakako neophodno jeste da imate solidno razumevanje o tome šta su akcije i kako se sa njima trguje na berzi.

Tokom poslednjih nekoliko decenija, interes “običnih ljudi” za trgovanje na berzi ima eksponencijalni rast. Ono što je nekada bilo igračka za samo za bogate sada je vrlo efikasno sredstvo bogaćenja dostupno svima. Ovaj rast zainteresovanosti “običnih ljudi” za trgovanje na berzi zajedno sa napretkom tehnologije trgovanja otvorila je tržišta tako da danas skoro svako može da poseduje akcije.

Uprkos svojoj popularnosti većina ljudi ipak ne razume u potpunosti šta su akcije. Jednostavno rečeno: Akcije predstavljaju udeo u vlasništvu kompanije!

Akcije vam mogu doneti ogromno bogatstva, ali ne bez određenog rizika. Jedino rešenje za minimiziranje rizika je edukacija. Najbolji način sa kojim možete da se zaštitite na berzi jeste da što bolje razumete gde ulažete (investirate) svoj novac.

Upravo je to razlog zašto smo se odlučili da pokrenemo seriju članaka kao svojevrstan vodič za sve one koji žele početi sa trgovanjem na berzi. Prvenstveni cilj je sticanje osnovnog znanja potrebnog za samostalno donošenje investicionih odluka. Počećemo objašnjavajući šta su to akcije i koje vrste akcija postoje, a onda ćemo pričati o tome kako se trguje, što uzrokuje promene cena, kako kupiti akcije i još mnogo toga.

U redu, kao što smo već rekli: Akcije predstavljaju udeo u vlasništvu kompanije. To znači da vi kupovinom akcije neke kompanije postajete vlasnik određenog udela u celokupnoj imovini i zaradi te kompanije. To takođe znači da svaka akcija ima pravo na proporcionalni udeo u dobiti ili gubitku. Što više akcija posedujete, vaš udeo u vlasništvu kompanije je veći.

Što se tiče akcija (deonica) važno je znati da postoje dva osnovna tipa: Common i Preferred (smatramo da bi prevođenje ovih engleskih izraza bilo potpuno nepotrebno i zbunjujuće). Kupovinom Common akcije stičete pravo glasa na sastancima akcionara te pravo na dividende. Kao vlasnik Preferred akcije uglavnom nemate pravo glasa na sastancima akcionara ali imate veći prioritet po pitanju imovine i zarade kompaniju u odnosu na vlasnike Common akcija. Na primer, vlasnicima Preferred akcija će biti isplaćene dividende pre vlasnika Common akcija a oni takođe imaju prioritet u slučaju da dođe do stečaja ili likvidacije kompanije.

Ovde ćemo se zaustavi da malo pojasnimo.

sta su akcije

Preporučujemo vam zanimljiv članak “Zarada na Internetu i rad od kuće: Kako započeti rad od kuće? 1/4” .

Recimo da želite da pokrenete svoju kompaniju i da vam je za to potrebno 10.000 evra. Podelite kompaniju u 1.000 delova tj. akcija. Sada svaka akcija vredi 10 evra. Ako uspete prodati te akcije dobićete potreban novac za pokretanje svoje kompanije. (1.000 akcija x 10 evra po akciji = 10.000 evra).

Ako vaša kompanija u prvoj godini zaradi 50.000 evra (nakon plaćenog poreza), svaka akcija će imati pravo na deo profita. To znači da bi se 50.000 evra zarade podelilo na 1.000 akcija, što dovodi do zarade od 50 evra po akciji (EPS, Earnings Per Share). Sada bi vi kao prvi čovek kompanije mogli sazvati sastanak Borda Direktora Kompanije (ljude koje akcionari biraju da zastupaju njihove interese) na kojem bi odlučili šta sa tim novcem isplatite dividende, otkupite sopstvene akcije ili uložite u proširenje poslovanja kompanije.

U jednom trenutku možda odlučite da prodate svoje akcije u kompaniji koju ste osnovali. Ako je kompanija dovoljno velika možete imati inicijalnu javnu ponudu (IPO) što vam omogućava da prodate svoje akcije na berzi.

Upravo je to ono što se dešava kada kupujete ili prodate akcije posredstvom svojih brokera. Vi govorite tržištu da ste zainteresovani za kupovinu ili prodaju akcija određene kompanije, s druge strane Wall Street će vas spojiti sa nekim, naravno uz određenu proviziju za to.

Dakle, kao vlasnik akcije vi ste jedan od mnogih vlasnika (akcionara) kompanije te stoga polažete prava na sve što ta kompanija poseduje. Da, to tehnički znači da posedujete mali deo svakog komada nameštaja i svakog ugovora kompanije. Kao jedan od vlasnika, imate pravo na svoj deo zarade kompanije kao i pravo glasa, ako je to u skladu sa tipom akcije koju posedujete.

Treba reći da je akcija predstavljena u obliku sertifikata koji predstavlja dokaz o vlasništvu. U današnjem kompjuterskom dobu vi zapravo i nećete videti taj sertifikat u svom originalnom obliku papirnog dokumenta (kao na slici dole) jer vaš broker vodi evidenciju u elektronskom formatu. Razlog za to je lakše trgovanje akcijama. Ranije bi osoba koja želi prodati svoje akcije morala predati sertifikat u svom originalnom obliku papirnog dokumenta brokeru koji bi ga potom kao takvog predao kupcu. Sada se trgovina akcijama odvija u samo par klikova mišem ili telefonskim pozivom što je znatno olakšalo i ubrzalo proces trgovine.

google-class-a-stock

Takođe, to što ste vlasnik akcija Microsoft-a ne znači da možete pozvati direktora Satya Nadella i reči mu kako da vodi kompaniju. Bord Direktora (Upravni odbor) zastupa interese akcionara u kompaniji. Rukovodstvo kompanije trebalo da radi na povećanju vrednosti kompanije za akcionare. Ako se to ne desi, akcionari mogu glasati za smenu rukovodstva, barem u teoriji. U stvarnosti, individualni investitori koji ne poseduju dovoljno velik broj akcija nemaju uticaj na poslovanje kompanije. Veliki institucionalni investitori i individualni investitori u realnosti donose odluke što i nije tako strašno za običnog akcionara. Uostalom, ideja je da se ne mora raditi da bi zaradili novac, zar ne?

Kao običan akcionar želite deo profita i pravo na imovinu kompanije. Profit se ponekad isplaćuje u vidu dividendi. Što više akcija posedujete, imate veći deo profita. Vaše pravo na imovinu je relevantno samo u slučaju da dođe do stečaja kompanije. U slučaju likvidacije, dobićete ono što je ostalo nakon što se isplate svi poverioci.

Nekoliko stvari svakako vredi ponoviti:

  • Vi kao akcionar polažete pravo na deo profita i imovine kompanije!
  • Takođe, ono što je takođe veoma važno znati jeste ograničena odgovornost vas kao akcionara! To znači da vi kao akcionar niste lično odgovorni ako kompanija nije u stanju da plaća svoje dugove!
  • Važno je napomenuti da kao vlasnik akcije, bez obzira na sve, maksimalna vrednost koju možete izgubiti je vrednost vaše investicije. Čak i ako kompanija čiji ste akcionar bankrotira, nikada ne možete izgubiti svoju ličnu imovinu!

Finansiranje dugom i finansiranje emitovanjem (izdavanjem) akcija

Pitate se zašto kompanije uopšte izdaju akcije (deonice)? Ili, zašto bi osnivači kompanije delili profit sa hiljadama ljudi kada mogu sav profit zadržati samo za sebe?

Razlog je što u nekom trenutku svaka kompanija treba dodatnu količinu novac (za investicije, širenje i ostalo). Da bi došla do tog neophodnog novca može se odlučiti na pozajmicu ili prodaju dela kompanije, što je poznato kao izdavanje (emitovanje) akcija (deonica).

Kompanija se može zaduživati uzimanjem kredita od banke ili izdavanjem obveznica pri čemu se ne odriče svog vlasništva. Obe metode spadaju pod finansiranje dugom (debt financing). S druge strane, kompanija se može finansirati i izdavanjem akcija (equity financing).

Emitovanje akcija je svakako prednost za kompaniju jer ne mora da vraća novac niti da plaća kamate. Sve što akcionari dobijaju u zamenu za svoj novac jeste nada da će akcije jednog dana vredeti više nego što su platili za njih. Prvo izdavanje (emitovanje) akcija od strane same kompanije naziva se inicijalna javna ponuda (IPO).

Važno je da razumete razliku između finansiranje kompanije dugom i finansiranja emitovanjem akcija. Kada kupite dug u obliku obveznice, vama se garantuje povrat uloženog novca zajedno sa obećanom kamatom.

Kupovinom akcije vi te garancije za povrat uloženog novca nemate, što znači da kao akcionar preuzimate rizik da kompanija možda neće biti uspešna. Kao akcionar, vaša prava su manja od onih koje imaju poverioci. To znači da ako kompanija propadne ili uđe u proces likvidacije, prvo se namiruju poverioci tj. banke i vlasnici obveznica koji imaju apsolutni prioritet.

Akcionari će zaraditi veoma mnogo ako je kompanija uspešna, s druge strane, u slučaju da kompanija nije uspešna izgubiće svoj uloženi novac.

Budite svesni rizika

Ono što se mora naglasiti jeste da ne postoje garancije kada je su pitanju pojedinačne akcije. Neke kompanije isplaćuju dividende dok mnoge druge ne. Važno je znati da kompanije nemaju obavezu da isplaćuju dividende, čak ni one koje su ih tradicionalno isplaćivale. Bez dividendi, investitor može zaraditi novac samo prodajom na berzi. Naravno, u slučaju da kompanija bankrotira, izgubićete uloženi novac./p>

Iako vam se može učiniti da je rizik prevelik ipak tu je i svetla strana trgovanja akcijama. Prihvatanje većeg rizika zahteva i veći povrat ulaganja. Upravo je to razlog zašto su akcije bolja investicija u odnosu na obveznice ili štednju. Na duži rok, ulaganje u akcije je istorijski imalo prosečan povrat od oko 10 % – 12 %, što nikako niste mogli dobiti sa kamatom koje se nude za obveznice ili štednju u bankama.

Kao što smo ranije rekli, postoje dva osnovna tipa akcija: Common i Preferred. Sada ćemo malo više govoriti o njima.

Common akcije

Za Common akcije (koje emituje većina kompanija) možemo reći da su “prave” akcije. Kada ljudi govore o akcijama obično se misli na ovu vrstu, tip akcija. U stvari, većina akcija se emituje baš u ovom obliku.
Common akcije predstavljaju vlasništvo u kompaniji i zahtev (dividendu) na deo zarade. Investitori dobijaju jedan glas po akciji za izbor članova odbora (Borda Direktora), koji zastupaju njihove interese prvenstveno nadgledajući glavne odluke koje donosi rukovodstvo kompanije.

Vlasnici Common akcija mogu, ali i ne moraju dobiti dividendu, to zavisi isključivo od odluke rukovodstva kompanije.

Ono što je važno istaći jeste da će vam Common akcije na duži vremenski period doneti veću zaradu od skoro svake druge investicije. Međutim, treba reći da to ima i određenu cenu u smislu rizika. Naime, u slučaju da kompanija propadne, u procesu likvidacije prvo se podmiruju poverioci, vlasnici obveznica i vlasnici Preferred akcija a tek onda vlasnici Common akcija.

Preferred akcije

Preferred akcije predstavljaju izvestan stepen vlasništva u kompaniji, ali obično bez prava glasa.

Kompanije koje emituju Preferred akcije zapravo nude neku vrstu mešavine agresivnije investicije (akcije) i konzervativnije investicije (obveznice). Ova kombinacija znači da cene Preferred akcija ne variraju koliko variraju cene Common akcija. Razlog zašto se mnogi odlučuju da investiraju u Preferred akcije je upravo taj, da smanje rizik. Cena Common akcije za kratko vreme može drastično porasti ali i drastično pasti.

Još jedna prednost posedovanja Preferred akcija je taj da je dividenda zagarantovana se dividenda tj. da se dividenda skoro uvek isplaćuje akcionarima, za razliku od Common akcija gde je dividenda varijabilna i nije zagarantovana.

Takođe treba naglasiti da je prednost i to što u slučaju likvidacije, Preferred akcionari se isplaćuju pre Common akcionara. Isto tako, Preferred akcije mogu biti opozvane, što znači da kompanija ima mogućnost da otkupi ove akcija od akcionara u bilo kom trenutku i iz bilo kog razloga. To se obično radi zbog premije jer smanjenjem broja akcija povećava se premija tj. zarada koja se deli po akciji.

S druge strane, vlasnici Preferred akcija nemaju pravo glasa. Za mnoge investitore, to nije ni bitno jer ih interesuje zarada bez potrebe za radom ili nekom vrstom angažovanja.

Mnogi investitori početnici veruju da su Preferred akcije u odnosu na Common akcije mnogo bolji izbor, što i nije uvek slučaj. Vaša izbor treba prvenstveno da zavisi od vaših finansijskih ciljeva, tolerancije rizika te vaše zainteresovanosti za pravo glasa u kompaniji.

Kako zaraditi novac investiranjem u akcije?

Kao što smo već rekli, vi kao akcionar imate mogućnost zarade na dva načina: prodajom akcije (kada cena poraste) i isplatom dividende.

Ako kompanija čiji ste akcionar radi dobro i zarađuje, njene akcije postaju sve traženije tako da će mnogi želeti da poseduju njen deo. To će uticati na rast njene vrednosti a samim tim i rast cene po akciji. Što je veća potražnja, veća je cena akcije. Kada cena vaših akcija poraste imate mogućnost da ih prodate i tako ostvarite zaradu.

Recimo da ste kupili akcije neke kompanije koje ste platili 10 evra po akciji. Nakon nekog vremena njihova cena je narasla na 15 evra. Ako akcije prodate zaradićete 5 evra po akciji.

Plaćanje dividende je još jedan način da kompanija podeli svoj profit sa svojim akcionarima. Kompanije dividendu isplaćuju kvartalno i ona njena visina je generalno mnogo manja od cene akcije. Na primer, kompanija čija je cena akcije recimo 15 evra po akciji verovatno će isplati dividendu u visini od 4 centa po akciji svakog kvartala.

Kompanije koje isplaćuju dividende su veoma atraktivne za investitore jer nude stabilan priliv prihoda, isto tako, gledajući dugoročno, rast cene akcija može biti možda i mnogo unosnija investicija. Da li možda znate koliko je koštala akcija Apple-a pre 10 godina, koliko pre 5 a koliko danas? Cena Apple akcije na dan 11.08.2006 godine bila je 9.09 dolara, 26.08.2011 godine iznosila je 54.80 dolara a danas 107.95 dolara!

Nadamo se da će vam se ovaj članak svideti. Kakva su vaša iskustva sa akcijama? Da li ste uložili u akcije? Podelite vaša iskustva sa nama.