facebookGlobalno istraživanje društveno-medijske agencije TBG Digital koje se odnosi na prvi kvartal 2012 godine pokazuje da je Facebook-ova prosječna stopa za tisuću prikazivanja (CPM) na globalnoj razini porasla je za 41 posto u odnosu na prvo tromjesečje 2011 godine, a 15% u odnosu na posljednje prošle godine. U međuvremenu, cijena po kliku (CPC) porasla je za 23% na 5 najvećih tržišta u odnosu četvrto tromjesečje 2011 godine.

U istraživanju agencije TBG navodi se da je u SAD-u prosječna CPM stopa, u odnosu na posljednje tromjesečje prošle godine porasla je za 11 posto, dok je u Velikoj Britaniji, prosječna CPM stopa porasla 13 posto za isto razdoblje.

Kada je riječ o CPC, najveći rast od 35% bio je u Francuskoj, ali je i SAD rast bio odličnih 20 posto. Kada se uporedi ovaj prvi kvartal sa prvim kvartalom prošle godine onda se vidi da je rast u SAD-u čak 34 posto.

Facebook-CPC-TBG

Prosječna cijena za stjecanje "Fan-a" također je porasla u odnosu na 4 kvartal i to za 43 posto na globalnoj razini. Najveći porast zabilježen je u Velikoj Britaniji i to od čak 77 posto a u SAD, 37 posto.

Porast CPM i CPC rezultat je povećanja interesa za oglašavanje na Facebook-u ali i razvoja novih Facebook proizvoda. Ipak, gledajući isto razdoblje, stopa angažmana, mjerena sa CTR, bila je za 8% manja u SAD-u i 13% u Francuskoj. Pretpostavka je da je razlog za ovo smanjenje stope angažmana dodavanje više oglasnih jedinica na stranici što je utjecalo na stopu CTR-a.

CTR-Facebook-TBG

Oglašivači koji najviše koriste Facebook su iz kategorije Trgovina, Hrana i Piće, Financije, Zabava i Igre. U istraživanju se navodi da oglašivači iz kategorije Financija plaćaju najvišu cijenu po kliku (3.5 puta veću od oglašivača iz kategorije Hrana i Piće), a razlog za to je što oglašivači iz kategorije Financije usmjeravaju potrošače na druge web stranice, izvan Facebook-a.

Treba naglasiti da sektor Vijesti bilježi najveći porast CTR stope u odnosu na posljednji kvartal prošle godine i to za fantastičnih 196 posto.