mobile-website

Ponašanje potrošača i njihovih navika kupovine neprestano se razvijaju. Sa ekspanzijom prodaje pametnih telefona sve više i više potrošača pristupa Internetu putem mobilnih uređaja. U prosincu 2010 godine promet putem mobilnih uređaja bio je 2,4 posto od ukupnog mrežnog prometa, odnosno 1,7 posto od ukupne prodaje.

Gledajući ožujak 2012 godine, ovi podaci su znatno porasli. Putem mobilnih uređaja sada dolazi 10 posto prometa i 6,6% prodaje.

Također, prema predviđanjima do kraja godine će oko 14,5% svih transakcija biti obavljene putem mobilnih uređaja.

Važnost optimizacije za mobitele
Uz količinu klikova koji sada dolaze putem mobilnih uređaja, veoma je važno da su oglašivači u mogućnosti da mogu da konvertuju ovaj promet.

Treba reći da je na globalnom nivou još uvijek alarmantno veliki broj trgovaca koji nemaju verziju svog sajta optimiziranu za mobilne uređaje. O našem regionu da i ne govorimo. Optimiziranjem sajta za mobilne uređaje omogućavate velikom broju korisnika da jednostavno pogleda vaše proizvode i usluge i obavi kupnju.

Ovakva situacija dovela je do toga da je stopa konverzije za mobilne uređaje u padu a da je prometa u dosta velikom porastu. Treba reći da se mobiteli sve više koriste u fazi pretraživanja Interneta ali da ne dolazi do očekivane konverzije posjetitelja (pretvaranja posjetitelja u kupce) zbog lošeg korisničkog iskustva.

Tamo gdje imamo situaciju da su oglašivači pokrenuli verziju svog sajta optimiziranu za mobilne uređaje, zajedno sa affiliate praćenjem, situacija sa konverzijom posjetilaca je impresivna. Kod jednog oglašivača prodaja putem mobilnih uređaja povećana je sa 2 posto na 16 posto za sve transakcije putem affiliate programa.

Također, sajt optimiziran za mobilne uređaje doprinosi i povećanju vrijednosti kupovine. Utvrđeno je da je prosječna vrijednost kupovine putem Android uređaja veća za 40% na sajtu optimiziranom za mobilne uređaje nego na onom koji to nije. Isto tako, vrijednost kupovine sa iPhone porasla je za 25% kada se dolazi preko sajta optimiziranog za mobilne uređaje.

Promet putem mobilnih uređaja raste iz mjeseca u mjesec i sve statistike i predviđanja govore da ovaj rast neće usporiti u skorije vrijeme.

Kreiranje sajta optimiziranog za mobilne uređaje definitivno će pomoći u poboljšanju korisničkog iskustva i dovođenje oglašivača u boljoj poziciji da konvertuju posjetu koja dolazi putem mobilnih uređaja.