Email onlinetrziste E-mail se vratio. Unatoč proklamacijama o njegovom izumiranju, glasine o smrti e-mail marketinga su uveliko pretjerane, pogotovo jer su e-mail i društveni mediji moćna kombinacija. E-mail je još uvijek veoma učinkovit u mnogim unosnim mainstream nišama. Ali, naravno, prvo vaš e-mail treba da bude pročitan. I to sve počinje sa subjekt linijom.

E-mail subjekt linije su oblik naslova. Oni obavljaju istu funkciju kao i naslov, privlačeći pozornost i pružajući šansu vašem sadržaju da bude pročitan.

Dakle, osnove naslova i dalje vrijede ali je kontekst drukčiji, e-mail prostor ima vlastite specifičnosti koje treba uzeti u obzir. Dobra vijest je da i e-mail također podrazumijeva poseban odnos sa čitateljima, odnos koji će učiniti da što više vaših poruka bude pročitano, čak i sa subjektnom linijom koja ne bi funkcionisala u drugim naslovnim kontekstima. Osvrnimo se na osnove naslova, specifičnosti koje se odnose na subjektne linije, i “tajni dodatak”, koji će učiniti vaš e-mail najboljim kanalom konverzacije.

1. Osnove za pisanje naslova

Kada budete pisali svoju sljedeću subjekt liniju (e-mail naslov), pokrenite je kroz ovaj popis koji se temelji na pristupu za pisanje naslova:

  • Korisnost: Da li je obećana poruka vrijedna čitanja?
  • Iznimna-specifičnost: Da li čitatelj zna što je obećano?
  • Jedinstvenost: Da li je obećana poruka snažna i izvanredna?
  • Urgentnost: Ima li čitatelj osjećaj potrebe za momentalnim čitanjem?

Kada pokušavate dobiti nekoga da iskoristi svoje dragocjeno vrijeme za čitanje vaše poruke, subjektna linija (e-mail naslov) koja je ispravno uključila ova četiri elemenata ne može a da ne da rezultate. Pa ipak, izvršenje u kontekstu e-mail može biti malo nezgodno, pa stoga, pozabavimo se sa specifičnostima subjektne linije (e-mail naslova) kako bi vam neke stvari bile mnogo jasnije.

2. Specifičnosti

Osnove naslova su jedno a ovo su stvari koje su posebno usredotočene na subjekt liniju tj. e-mail naslov:

  • Identifikujte sebe: S vremenom, najsnažnija stvar oko e-mail poruke treba da bude ta, da je od vas. Čak i prije toga, primatelj na prvi pogled mora znati da ste pouzdan izvor. Učinite to kristalno jasnim, pametnim korištenjem vašeg polja “From” ili započnite svaki e-mail naslov sa istim identifikatorom.
  • Počnite sa korisnim i specifičnim: Od četiri navedene osnove naslova, usredotočite se na korisne i iznimno specifične, čak i ako morate da ignorirate jedinstvenost i urgentnost. Postoji mnogo drugih koji rade na jedinstvenosti i urgentnosti sa svakim e-mail naslovom, zovemo ih spameri. U e-mail naslovu, obratite pažnju da kada pišete, ne pređete onu liniju koja će vas percipirati kao smeće.
  • Urgentnost kada je korisna: Kada je svaka poruka od vas urgentna, onda se dolazi do toga da nije niti jedna. Koristite urgentnost kada je zapravo stvarno korisna, kao u situacijama kada postoji neki rok ili uvjerljiv razlog za takvo djelovanje. Ako se vaš e-mail marketing temelji na vrijednosti i odličnoj ponudi, ljudi ne bi željeli propustiti neke rokove, željeli bi znati koliko vremena imaju za određeno djelovanje.
  • Oslonite se na spam softver za provjeru: Svi znamo da određene riječi okidaju spam filter ali postoji mnogo konfuzije o tome koje riječi su problem. Da li je u redu koristiti riječi “free”, “besplatno”, u e-mail naslovu? Zapravo, da. Svi renomirani e-mail servisi osiguravaju softver za provjeru spam-a kao dio usluge ili kao dodatak. Iskoristite to, neka softver uradi svoj posao a ako je potrebno, prilagodite poruku ako morate.
  • Kraće je bolje: E-mail naslov je veoma vrijedan, tako da što je vaš e-mail naslov kompaktniji, to bolje. Nemojte zaboraviti korisno i iznimno specifično, ali pokušajte koliko god je to moguće, stisnuti osnove u što jače obećanje.

3. Tajni dodatak:

Dobiti nekoga da vam vjeruje sa svojom e-mail adresom nije lako. Prije deset godina ljudi bi se prijavili za sve što je zanimljivo. Sada toga više nema.

Ako dobijete to početno povjerenje, i što je još važnije, potvrdite ga i proširite, možete pisati i loše e-mail naslove a ljudi će i dalje čitati vaše poruke. Znači, povjerenje je najvažnije.

Pisanje dobrih e-mail naslova u kombinaciji sa intimnijim odnosom je jako učinkovito. Znači, vaša prva e-mail poruka mora biti pročitana kako bi se uspostavio taj odnos i povjerenje.