bbc_682_404993a BBC će zatvoriti dve radio stanice, ugasiti pola svojih sajtova i smanjiti potrošnju na skupe uvozne programe (prvenstveno Američke) u sklopu remonta usluga koji će da bude objavljen sledećeg meseca.

Mark Thompson, generalni direktor, neće da prizna da je korporacija, koja je finansirana sa 3,6 milijardi funti godišnje od pretplata, postala prevelika i da mora da bude smanjena ako želi da nastavi uspešan rad.

U BBC-ovom strateškom pregledu, on će objaviti zatvaranja digitalnih radio stanica 6 Music i Asian Network i uvesti limit na plaćanje za prava na emitovanje sportskih manifestacija u visini od 8,5 odsto od pretplate, što je oko 300 miliona funti.

On se takođe zalaže se da se zatvori BBC Switch i Blast!, ostavljajući unosno tinejdžersko tržište ITV-u i Channel 4. Međutim, BBC Three, čiji je ciljana populacija od 16 do 35 godina starosti neće biti diran.

To je nacrt direktora za korporacijsku politiku i strategiju, John Tate, koji je bivši šef Konzervativne stranke, i koji je koautor manifesta stranke iz 2005, kojeg je pisao zajedno sa David Cameron-om.

Predloge, koji uključuju 600 miliona funti, koji će biti preusmereni na visoko-kvalitetan sadržaj, zasniva se na pretpostavci da će pretplata biti zamrznuta do 2013. Sve promene će biti finansirane od redukcije drugih usluga.

Kao deo želje da se fokusiraju na kvalitet ispred kvantiteta, g. Tompson će potpomoći budžet BBC Two sa 25 miliona funti i dati će mu mandat da ide na otvoreno tržište. Ovo će biti finansirano sa 25 odsto smanjenja u budžetu korporacije od 100 miliona funti za inostrane akvizicije, kao što su Mad Men i Heroes.