Industrijski lideri Google, PayPal, Equifax, VeriSign, Verizon, CA, i Booz Allen Hamilton su danas najavili na konferenciji RSA-2010, formiranje otvorene razmene identiteta (OIX)) www.openidentityexchange.org, neprofitabilne organizacije posvećene izgradnji poverenja i razmeni online identiteta preko javnog i privatnog sektora. Sa početkom OpenID Foundation (OIDF) i Information Card Foundation (ICF), OIX je odobren kao provajder poverenja od strane Vlade Sjedinjenih Država da verifikuje otvorenu razmenu identiteta provajdera po američkim saveznim standardima za osiguranje identiteta.

Poverenje, je novi način za jednu lokaciju da veruju identitetu, bezbednosti i privatnosti od strane druge lokacije ( "identitet provajder") delujći u ime korisnika. Google, PayPal i Equifax su prva tri identitet provajdera overena od strane OIX-a da izdaju digitalne identitet akreditive, koji će biti prihvatljiv za „privatnost-zaštićena“ registraciju i prijavu na web sajtove američke vlade. Verizon je trenutno u procesu sertifikacije i očekuje se da bude završena uskoro.