images Dok Foursquare ima samo milion korisnika a MyTown 2 miliona Steve Lee iz Googlea otkriva da Latitude, Google-ov na lokaciji zasnovan servis, sada ima 3 miliona aktivnih korisnika a oko 8 miliona ih se prijavilo od kako je servis pokrenut.

Latitude nije mrtav. U stvari, ova usluga je rasla 30% mesečno, svaki mesec ove godine pa sve do sada. Razlog za to je snažan rast Android platforme. Preko 10% svih Android korisnika koriste Latitude,

izjavio je Lee.

Lee je takođe rekao da je jedan od razloga zašto je trebalo toliko vremena da Latitude odskoći, zato što nije imao dobru iPhone podršku. IPhone je ključ za mnoge usluge lokacija. Većina korisnika Foursquare i svi korisnici MyTown su sa iPhone (ili iPod Touch/iPad).

Sve do sada niste bili u mogućnosti da pokrenete usluge trećih lica u pozadini, tako da čak i da je Latitude iPhone aplikacija i postojala, ne bi je mogli koristiti. Uz novi iPhone 4.0 OS usluga će moći da radi u pozadini tako da će biti interesantno videti da li će Google izbaciti zvaničnu iPhone aplikaciju. Ali trenuti, pomenuti rast Android-a i stagnacija BlackBerry-ja kompenzuju ovaj nedostatak iPhone podrške,

tvrdi Lee.

Ne želeći posebno da govori o Google-ovim planovima, Lee je takođe nagovestio da će Latitude uskoro imati komponentu za prijavu.

Dakle, dok svi vode brige o Facebook-ovom ulazu u prostor, možda je zapravo Google taj o kome se zaista treba brinuti uostalom 3 miliona aktivnih korisnika nije beznačajno. Mada bi sve to trebalo da potraje je jedna od bitnih stvari koja zabrinjava Latitude je da čak četvrtina njenih korisnika nema niti jednog prijatelja.

Latitide radi na još jednoj novoj komponenti, istorija lokacije. Iako je nešto slično već u upotrebi po najavama ovo bi trebalo da bude mnogo robusnija i kvalitetnija verzija koja treba da se pojavi za par sedmica. Ovo će omogućiti ljudima koji su pokrenuli Latitude u pozadini da dobiju zanimljive informacije i podatke o tome gde su do sada bili.