untitled WordPress je dodao nove jezike u svoj sistem za automatsko naglašavanje pravopisnih grešaka i to francuski, nemački, portugalski i španski.

Koristi open-source kod projekat pod nazivom Language Tool za proveru francuske i nemačke gramatike.

Ako ste na WordPress.com i ako je jezik vašeg bloga postavljen na francuski, nemački, portugalski ili španski, onda ste spremani za korišćenje novog višejezičkog korektora.

Kliknite na1 vizuelni editor ili 2 u HTML uređivača.

Posetite WordPress.com svoju profil stranicu i odaberite Use automatically detected language to proofread posts and pages (Koristi automatsko prepoznavanje jezika za lektorisanje postova i stranica).

3

Kada je ova opcija omogućena, korektor će prepoznati jezik na blogu i primeniti ispravne korekture za taj jezik.

WordPress.com tehnologija za lektorisanje je dostupana kao After the Deadline plugin za samohostujuće WordPress blogove.