ipad-2up-top Amazon je najavio podršku za ugrađene video i audio isječke u Kindle aplikaciji za iPad, iPhone i iPod touch.
Prve knjige koje sadrže prednosti ove nove tehnologije su Rick Steves “London by Rick Steves” i Terry Golway “Together We Cannot Fail”.

To je mali napredak, s obzirom na mali broj naslova koji podržavaju ugrađene audio i video isječke ali je implikacija veoma zanimljiva. Sada je Kindle i službeno napredniji, barem u nekim aspektima, na iPad-u nego na Kindle-u.

Naravno, postoje velike razlike između Kindle i iPad-a, Kindle e-ink ekran ima za cilj prije svega ugodno čitanje knjiga, bez nekog velikog napora. IPad ekran je daleko napredniji u drugim područjima, teorijski nije tako lagan za oči, osobito ako se dulje čita, ali iPad kao uređaj je daleko kompleksini i napredniji od Kindle-a.

Amazon je prvenstveno zainteresovan za prodaju knjiga, mada su dugo tvrdili da je Kindle platforma, i da se njihova strategija ne temelji na samo jednom uređaju. Ipak, mora se priznati da Kindle, uređaj, sada izgleda veoma zapušten u odnosu na iPad, čak i ako je vaš primarni interes što se tiče Tablet-a e-books.