Društveni mediji nisu samo alat koji služi za gledanje slika prijatelja i sijećanje na neke davne događaje iz prošlosti. Društveni mediju su postali alat sa mjerljivom i predvidljivom snagom koji zaista donosi mnoge koristi online poslovanjima, a neke od njih su:

Brandiranje: Ovo je vjerovatno i najočiglednija prednosti za većinu online poslovanja koja koriste društvene medije. Bez obzira da li korisnici Interneta imaju direktnu vezu sa vašim brandom ili ne, oni će ipak uvjek vidjeti vaš brand unutar mreže koju koriste. Što redovitije ažurirate svoj sadržaj, potrošači će ga češće viđati a samim tim povećava se vjerovatnoća da će ga zapamtiti. Bez obzira na djelatnost poslovanja, svijest o brandu je od vitalnog značaja za uspjeh u budućnosti.

Upravljanje reputacijom: Upravljanje online reputacijom je veoma bitno jer bez obzira da li vi učestvujete u online konverzaciji koja se odnosi na vaš brand ili industriju, ostali će sigurno da vode rasprave i daju svoja mišljenja. Stoga je veoma korisno znati šta potrošaći misle o vašim proizvodima, uslugama i svemu ostalom što ima veze sa vašim poslovanjem, kako bi na vrijeme mogli adekvatno reagirati. Budući da su društveni mediji otvoreni za sve, svatko ima mogućnost da kaže ono što želi, pa tako i o vašem poslovanju. Zbog toga je veoma bitno izgraditi povjerenje kod potrošaća. Povratne informacije sa društvenih medija mogu vam pokazati put kojim poslovanje treba da se kreće, u smislu odnosa sa potrošačima ali i u mnogim drugim stvarima bitnim za poslovanje.

Korisnička služba: Pružanje podrške klijentima od vitalnog je značaja za uspjeh bilo kojeg poslovanja pa tako ni društveni mediji nisu iznimka u tom pravilu. Kada vam se neka osoba obrati putem društvenih medija, bilo da se radi o pohvali ili zamjerki, veoma je važno da joj odgovorite na vrijeme i pokušate da joj se zahvalite ili pomognete. Društveni mediji pružaju platformu za komunikaciju „jedan na jedan”, za poslovanja to je opcija koju svakako treba da iskoriste jer se ta komunikacija odvija se u realnom vremenu što je mnogo bolje od telefona ili e-maila. Blagovremenim odgovaranjem i pružanjem korisnih informacija ili pak zahvaljivanje na podršći je nešto što može da vidi cijela mreža, što ujedno pokazuje vašu posvećenost i brigu za potrošačima.

Generisanje Lead-ova: Društveni mediji mogu poslužiti kao sredstvo za pronalaženje kupaca, promociju i uspostavljanje mnogih drugih korisnih veza. Konverzacija je konstantna unutar svake društvene mreže tako da je najbitnija stvar praćenje tih razgovora i izvlaćenje koristi za poslovanje. Ovi Lead-ovi mogu biti sve, od ideje za članak do online prodaje. Na primjer, jednostavnim pretraživanjem mikrobloging platforme Twitter, možete steći uvid o tome šta se govori o vašoj industriji i eventualno komunicirati sa zainteresiranim budućim kupcima.

Edukacija: U svakoj industriji je važno biti inovativan u svom području i uvijek pronalaziti najbolja rješenja za probleme ili nastalu situaciju. Društveni mediji omogućavaju slobodan pristup informacijama koje dolaze od drugih poslovanja, medija, prijatelja, saradnika, pa tako i od konkurencije.

Analiza konkurencije: U svakoj industriji je od izuzetne važnosti držati korak sa konkurencijom. Društveni mediji taj proces čine znatno jednostavnijim dopuštajući vam da vidite sadržaj i razgovore konkurenata koje imaju na svojim društvenim računima. Ti razgovori sa potrošačima i sadražaj koji nude mogu itekako da vam pomognu u vašem pozicioniranju kod potrošača.