Promene su počele prošle godine kada su redizajnirali početnu stranu da bi pretraga postala vidljivija i lako dostupna svima. To je dovelo search.twitter.com na početnu stranu i omogućilo da ljudi istražuju vrednost Twitter bez naloga.

Sa novim dizajnom, Twitter teži još više dinamičkom sadržaju na naslovnoj strani, otkrivajući ko je tu, oko čega ljudi tweet-uju i koje su glavne tema za raspravu. Početna strana sada sadrži skup algoritamski-odabranih tweet-ova koji se automatski pojavljuju svakih nekoliko sekundi. Aktuelna tema sada ide preko stranice a prelaskom preko neke od ovih aktuelnosti pokazuje se opis objašnjavajući zašto je ključna reč popularna.

Sve ove izmena idu u pravcu da se prihvati da je Twitter mreža gde se informacije razmenjuju i konzumiraju u svakom sekundu a ne puko ažuriranje statusa.

homepage-screen