chrome_logo_may09 Novi Google Chrome OS će omogućavati korisniku pristup PC desktop aplikacijama preko preglednika. Ova remote desktop sposobnost je neslužbeno nazvana "chromoting" a omogućava korisnicima pristup programima poput Adobe Creative Suite i Microsoft Office. Značajka je nešto poput Windows Remote Desktop Connect, koja dopušta korisniku povezivanje na remote computer sa drugog računala.

Google Chrome OS treba da se pojavi ove jeseni.