e-commerce Internet prodavnica (e-commerce), kao sastavni dio elektronskog poslovanja (e-business), omogućuje Internet kupcima naručivanje proizvoda putem Interneta.

Kupovina preko Interneta može biti najbrži i često najjeftiniji način kupovine nekog proizvoda. Internet prodavnica se smatra najprofitabilnijim obilikom trgovine zbog jednostavnosti i niskih troškova. Kupovanje je moguće u bilo koje doba dana ili noći, niste ograničeni samo na lokalne kupce, ne plačate zakup poslovnog prostora i sl. Uspostavljanje klasičnog maloprodajnog lanca zahtijeva velika ulaganja u infrastrukturu, prostor, zaposle i ostalo a sa druge strane da bi prodavali nešto na Internetu, osim proizvoda potreban vam je samo web sajt. Pojavom virtualnih prodavaonica na Internetu, stvoreno je novo “online tržište” koje ne poznaje granice.

Ako želite pokrenuti online prodavnicu morate voditi računa o izboru proizvoda ili usluga koje će se prodavati, web sajtu, preglednosti i funkcionalnosti Internet prodavnice, marketingu i reklami za privlačenje kupaca, načinu komunikacije sa kupcima i ostalo.  Jedan od vrlo bitnih aspekata jeste da prepoznate očekivanja svojih potencijalnih kupaca tj. šta je to što će oni očekivati od vas kada se pojave na vašem sajtu na kojem nešto prodajete. Najbitnija je izgradnja poverenja, odgovornost, da pokažete da verujete u ono što nudite, reputacija i izgled sajta. 

Poverenje

Za kvalitet svakog odnosa, pa i odnosa između kupca i prodavca, najbitnije je izgradnja poverenja. Korisnici žel da znaju sa kime stupaju u određeni odnos a pogotovo ako kada je u pitanju kupovina. Potrebno je da steknete poverenje potencijlni kupaca a prvi korak ka tome je da se predstavite, ko ste, šta ste, gde se nalazite, da li vas neko preporučuje, šta nudite i po čemu je to karakteristično? Čini se banalno a ipak, veliki broj prodavaca na svom sajtu nema ni svoje osnovne podatke.Kako sa takvim pristupom steći poverenje? Takođe, izgubljeno poverenje je veoma teško ponovo povratiti.

Odgovornost

Koliko puta ste se našli u situaciji da vam prodavci nešto obećaju, a da se desi nešto potpuno neočekivano. Kao i kod gubitka poverenja, ovakvi slučajevi neodgovornog ponašanja uglavnom su rezultat loše organizacije poslovanja i aljkavosti celokupnog sistema prodaje. Stoga, potrudite se da on što obećavate i ispunite jer na taj način pokazujete vaš profesionalizam i brigu za kupce.

Pokažite da verujete u ono što nudite

Za razliku od prethodna dva, ovo očekivanje kupca zavisi isključivo od prodavca, od toga koliko je upućen u svoj posao, koliko poznaje proizvod i proces usluživanja u svojoj organizaciji. Ovo nema toliko veze sa psihološkim stavom sigurnosti, već je vezano za profesionalizam i kvalitet rada prodavca. Treba imati na umu da je samouverenost izuzetno važan aspekt prodaje ali isto tako, pokušaj da prodjete kupcu nešto u šta sami ne verujete vrlo brzo se prepozna i to je put ka veoma brzomgubljenju poverenja a time i nepovratnom gubitku kupaca.

Izgled sajta i reputacija

Pored prethodno navedenih psiholoških faktora, očekivanje kupaca zavisi i od okruženja u kome se usluživanje događa. Sam izgled sajta je veoma bitan, odražava li profesionalan odnos prema kupcima, zatim, kakva je reputacija onoga koji prodaje, ne zaboravite da su sada, u eri Interneta, veoma aktivni, pre svake kupove tragaju za informacija o proizvodu i kupcu.

Potrebno je da se stavite u poziciju kupca kako bi realno sagledali pozitivne i negativne stvari u vašoj ponudi i kako bi mogli da razvijete jednu efikasnu strategiju koja bi vam za vrlo kratak vremenski period mogla da donese sve što ste očekivali kada se pokrenuli vlastitu online prodaju.  Znači, briga o korisniku bi moralo da vam bude na prvom mestu.

Dobro korisničko iskustvo sada je nagrađeno i od strane Google-a tako da je to još jedan veoma bitan razlog da u vašu strategiju ugradite elemente kojim ćete postići dobro korisničko iskustvo.