google-books-featured-300x204 Nakon višemesečnog čekanja i pravnog manevrisanja, predloženo Google Books poravnanje sa izdavačima i autorima vredno 125 miliona dolara, koje bi otvorilo put Google-u da skenira, digitalizuje i distribuira milione radova,  odbačeno je od strane suda. Danas je Sudija Denny Chin odbacio poravnanje, složivši se sa protivnicima da bi to dalo nepravednu prednost kompaniji Google.

Udruženje autora je podnelo tužbe protiv kompanije Google još 2005 godine za "masovno" kršenje autorskih prava sa svojim projektom skeniranja knjiga. Obe strane su 2008 godine, nakon nekoliko saslušanja, postigle dogovor o vansudskom poravnanju. Poravnanje poziva pisce koji su bili uključeni u tužbu da se isključe (opt-out) ili da budu obavezani na njegove uslove. Ta opt-out dimenzija poravnanja je izgleda najviše uznemirila Sudiju.

Sudija Denny Chin je izneo svoje mišljenje u sudskom dokumentu, "Iako bi digitalizacija knjiga i stvaranje univerzalne digitalne biblioteke imalo mnogo koristi, ASA (Izmene i dopune ugovora o poravnanju) su jednostavno otišle predaleko. Ovo dozvoljava dugoročan poslovni dogovor koji kompaniji Google daje značajna prava da koristi cele knjige, bez dozvole vlasnika autorskih prava. Zaključujem da ASA nije fer, adekvatno niti razumno rešenje.

Google još uvek nije dao svoje višenje ove odluke Sudije Denny China. Verovatno da će kompanija Google da se žali na ovu odluku ali to će se znati nakon što Google da svoj zvaničan odgovor.