YouTube YouTube će sljedećeg mjeseca krenuti sa setom novih kanala sa originalnim programima. Na njima će YouTube predstaviti svoju ponudu ekskluzivnog, profesionalno proizvedenog sadržaja. Ovi novi kanali treba da nadopune YouTube-ove osnovne korisnički generirane amaterske snimke i neekskluzivne, profesionalne filmove i TV emisije koje video sajt redistribuira. Treba reći da Google troši više od 100 milijuna dolara kako bi sklopio poslove za YouTube originalne kanale.

Ova strategija sa novim kanalima ima za cilj da privuće još gledatelja na YouTube, koji je već najpopularniji video sajt, i tako ponudi oglašivačima nove mogućnosti za marketiranje svojih proizvoda.

Novi kanali će učiniti YouTube izravanim konkurentom proizvođačima i emiterima izvornih, profesionalno proizvedenih programa, uključujući i druge Internet tvrtke kao što je Yahoo, kao i TV i kabelske mreže.

YouTube postavlja pozornicu za izvedbu ovih kanala više od godinu dana kroz programe koji nude sredstva i obuku za kreatore video sadržaja.

Ovi kanali će imati nešto za svakoga, bez obzira jeste li mama, ljubitelj komedije, sporta, glazbe ili pop-kulture,

priopćio je Robert Kyncl iz YouTube-a.

Da bi obezbedio originalan sadržaja na ovim novim premium kanalima YouTube je sklopio partnerstva sa poznatim osobama među kojima su Madonna (DanceOn), Shaq (Network Comedy Shaq), Rainn Wilson (SoulPancake), Ashton Kutcher (Katalyst Thrash Lab) i Deepak Chopra (Generate The Chopra Well). Osim partnerstva sa slavnim osobama YouTube je sklopio partnerstva i sa: WWE, WSJ, The Onion, SB Nation, Demand Media, CafeMom, TED, IGN, Slate, Bleacher Report, InStyle Magazine i Lionsgate, koji će obezbjediti svoj sadržaj za nove YouTube kanale.