prvi web sajt

Evropska Organizacija za Nuklearna Istraživanja (CERN) ponovo će oživeti prvu Web stranicu hostuje u čast proslave 20. godišnjice nastanka World Wide Web-a.

Profesor Tim Berners-Lee je Britanski kompjuterski naučnik poznat kao izumitelj World Wide Web-a.

Krajem 80-ih, tokom svog rada u CERN laboratoriji u Švajcarskoj, Tim Berners-Lee je kombinovanjem različitih tehnika usavršio ono što danas zovemo World Wide Web, sistem koji omogućava linkovanje, pregledanje i sortiranje svih mogućih informacija preko računara povezanih sa telekomunikacijskim sistemima. Zbog toga, on se danas naziva ocem Interneta.

Tim Berners-Lee je vodio projekat koji je rezultirao sa prvom Web stranicom, negde 1991 godine. Međutim to nije objavljeno sve do 30. aprila 1993 godine dok CERN nije objavio da će biti potreban softver za pokretanje Web servera koji bi bio besplatno dostupan svima, zajedno sa osnovnim pretraživačem i bibliotekom koda.

Zato se 30. april obeležava kao dan kada je World Wide Web prvi put izašao na javni domen.

Iako je prvobitno zamišljen da zadovolji potražnju za razmenom informacija između fizičara na univerzitetima i institutima širom sveta, ova otvorenost dovela je do brzog usvajanja World Wide Web-a i razvoja u drugim oblastima.

Povodom ovog značajnog događaja, 20. godišnjice od pokretanja slobodnog, besplatnog Web-a, CERN je pokrenula novi projekat za oživljavanje prvog Web sajt na originalnom URL: http://info.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.html.

Ovaj sajt je posvećen projektu World Wide Web-a i hostovan je na NeXT kompjuteru Tim Berners-Lee. On opisuje osnovne karakteristike Web-a i kako bi se on mogao koristiti.  Ponovo upload-ovani fajlovi su kopija originalnog Web sajta iz 1992 godine, to je najranija kopija koja je na raspolaganju, mada CERN navodi da traži i ranije fajlove kako bi pokušao da sačuva svu digitalnu imovinu koja se tiče začetaka Web-a u istorijskom arhivu za buduće generacije.