20100218150810rob Kada je, Please Rob Me ( MolimTeOrobiMe), stranica pokrenuta prošlog mjeseca, nitko nije mislio da će za manje od mjesec dana kasnije, doći do stvarne provale koja je proizašla iz ažuriranja statusa. Nažalost za Keri McMullen je to bilo kobno, jer joj je otuđeno 10.000 dolara vrijednosti zahvaljujući ažuriranju statusa koje je sugerisalo provalnicima da će ona biti daleko od svoje kuće. Nedugo nakon Keri-jevog odlaska na koncert, jedan od njezinih "prijatelja" sa kojim se nije čula već duže vremena, opljačkao je njezinu kuću.

Namjera programera koji stoje iza stranice MolimTeOrobiMe je širenje svijesti o opasnosti od postavljanja takvih vijesti na svoj status. Postavljati u svoj status svoje planove o kretanju predstavlja značajan rizik.

Neki korisnici novih usluge kao što su Foursquare i Gowalla odlučili su da svoje promjene, o tome gdje se u određenom djelu dana nalaze, postave na Twitter. Jasno da to nije dobra ideja, mislite li da je dobro da svi znaju gdje se nalazite, nije li to poziv provalnicima?