Sva evropska domaćinstava će imati širokopojasnu brzinu od 30 megabita u sekundi do 2020 godine, obećala je Evropska Unija.

Takođe je obećana univerzalna širokopojasna pokrivenost do 2013 godine dok će polovina evropljana koristiti javne usluge i kupovati na mreži od 2015 godine.

To je deo petogodišnjeg plana EU vezanog za digitalnu ekonomiju. Mere je najavila novoimenovani digitalni poslovni komesar Neelie Kroes. Izlažući svoje planove, g-đa Kroes je rekala da je EU uložila 40% manje u tehnologiju nego SAD. To znači da skoro trećina evropljana nikada nije korististila Internet a samo 1% ima pristup mreži velike brzine.

Da bi to nadoknadili, vlade EU moraju da udvostruče svoju godišnju potrošnju na istraživanja i razvoj na 11 milijardi evra do 2020, rekla je ona.

Ona takođe planira da poboljša standarde tehnologija, eliminiše regulatorne barijere, podstiče elektronsko plaćanje i pojednostavi upravljanje digitalnim autorskim pravima i licenciranjem.