onlinetrziste-drustveni-mediji Novo izvješće agencije GroupM i comScore donosi detalje o stupanju isprepletenosti pretraživanja i socijalnih medija, koje potrošači kombiniraju na putu kupnje na Internetu. Ovo izvješće je nastavak sličnog istraživanja učinjeno 2009 godine. GroupM i comScore usredotočili su se na ponašanje potrošača vezano za odluke o kupnji elektronike, telekomunikacija i roba iz kategorije široke potrošnje. Oni su otkrili da pretraživanje dominira nad društvenim medijima među potrošačima pri donošenju odluke o kupnji, gotovo 60 posto slučajeva koji završavaju sa kupnjom počinje sa pretragom, dok socijalni mediji igraju sve važniju ulogu u kreiranju odluke, a posebno veliku ulogu imaju nakon kupnje.

Izvješće je utvrdio da je “40 posto potrošača koji koriste pretraživanje na putu do kupnje motivirano za korištenje socijalnih medija u daljnjem procesu donošenja odluka, to jest, kupci žele da potvrde svoju odluku na društvenim medijima.”

Socijalizacija povećava CTR pretraživanja

Istraživanje je pokazalo da je ponašanje potrošača vrlo složeno međutim, ono podržava ideju da su društveni mediji sada ključan faktor za svijest o proizvodu ili brandu. GroupM navodi da “kada su potrošači izloženi pretraživanju i društvenim medijima pod utjecajem branda koji je preplavio pretragu CTR poraste za 94 posto.”

Kao što se moglo i očekivati, “najveća motivacija potrošača za korištenje društvenih medija u procesu kupnje jeste tuđe mišljenje (31 posto).

Picture-41-500x305

Većina ljudi počinje sa pretraživanjem

Većina ljudi počinje sa pretraživanjem (58 posto naspram 18 posto koji počinju sa društvenim medijima), te ga koristiti tijekom peocesa kupnje. Međutim, 26 posto je navelo da koristi pretragu samo na početku svog istraživanja i kupovine:

  • Pretraga je jedan neprocjenjivi alat u ciklusu kupnje
  • Potrošači koriste pretraživanje kada provode istraživanje proizvoda i žele da pronađu lokaciju za kupnju
  • 45 posto ljudi ga koristiti konstantno, dok 26 posto ljudi navodi dag a koristi samo na početku procesa istraživanja i kupovine.

Prema izvješću “28 posto potrošača, navodi da društveni mediji igraju vrlo značajnu ulogu u pomaganju da postanu svjesni novih brandova i proizvoda a također pomažu i u eliminiraju nekih brandova iz razmatranja za čak 30 posto potrošača.”

U izvješću se navodi da su nakorišćeniji društveni mediji tijekom postupka kupnje sljedeći:

  • Korisniče recenzije: 30 posto
  • Društvene mreže: 17 posto
  • Dijeljenje videa: 14 posto
  • Twitter: 9 posto

GroupM je akođer utvrdio da “blogovi sa specifičnom tematikom imaju utjecaj od 16 posto među potrošačima koji koriste socijalne medija kao pomoć pri donošenju odluke o kupnji.”

Istraživanje je pokazalo da će nakon kupnje 64 posto potrošača vjerojatno slijediti brand. Nadalje, “74 posto potrošača koristi Facebook brand stranicu kao željeni format za praćenje branda u budućim angažmanima.”