1994-malware_article Najnoviji podaci koje je objavio Microsoft, pokazuju da je stopa malware infekcija za Windows 7 OS povećana za više od 30 odsto u drugoj polovini 2010 godine, a da je stopa malware infekcija za Windows XP (OS star 10 godina) opao za više od 20 procenata.

U drugoj polovini 2010 godine, na 1000 32-bitnih Windows 7 mašina 4 su bile zaražene što je povećanje od 33 odsto u odnosu na omjer 3 od 1000 koliko je bilo tokom prve polovine iste godine.

Računari koji rade na 64 bitnoj verziji operativnog sistema Windows 7, su prošli nešto bolje, sa stopom infekcije od 2,5 na 1000 tokom svih čitave 2010 godine.

Kompanija Microsoft je predstavila ove najnovije podatke kao deo svog polugodišnjeg bezbednosno-informativnog izveštaja, objavljenog juče. U izveštaju su navedeni podaci za svako izdanje operativnog sistema Windows.

Windows Vista SP2, najnovije izdanje problematičnog operativnog sistema, takođe je zabeležio porast malware infekcija u drugoj polovini 2010 godine. U drugom kvartalu, stopa infekcije Vista SP2 je bila po stopi od oko 6 mašina na 1.000, da se u trećem kvartalu taj odos popeo na nešto više od 8 na 1.000.

Windows XP je jedino izdanje Microsoft-a čija je stopa infekcije u opadanju. Stopa infekcije operativnog sistema Windows XP SP3 je u prvom kvartalu 2010 godine bila 18 na 1.000, da bi u poslednjem kvartalu taj odnos bio 14 na 1.000, što je pad od 22 odsto. Ovaj pad stope infekcije je rezultat globalnog pada stope infekcije za sve Microsoft OS. U skladu sa tim podacima, stopa infekcije za sve Windows mašine je pala sa 10,8 od 1.000 u prvom kvartalu na 8,7 od 1.000 u četvrtom kvartalu 2010 godine.

Sve u svemu, još uvek je manja verovatnoća da će Windows 7 i Vista mašine biti kompromitovane od strane malware-a u odnosu na Windows XP. Prosečna stopa malware infekcije Windovs XP SP3 na nivoucele 2010 godine je bila 15,9 od 1.000 mašina, što je skoro pet puta više od Windows 7 i dvostruko više od Vista SP2.

Microsoft je takođe saopštio da je do sada prodao više od 350 miliona licenci za Windows 7.