Recovery-Amazon The Recovery Accountability i Transparency Board, kažu da su preselili Recovery.gov na Cloud computing infrastrukturu hostovanu na Amazonovom Elastic Compute Cloud (EC2). Odbor kaže da će potez omogućiti učinkovitiji rad računala, poboljšati sigurnost i smanjiti troškove. Recovery.gov je sada prvi Vladin sustav koji se cijeli preselio na Cloud. Odbor navodi da će preselenje na Amazon-ov EC2 uštedjeti 750.000 dolara tijekom budžetskog ciklusa a znatno više na dugi vremenski rok.

Cloud computing je kao savršen alat za pomoć u postizanju veće transparentnosti i odgovornosti. Prelazak na Cloud omogućava nam pružanje boljih usluga uz niže troškove. Nadamo se da će ovaj potez inspirirati i druge vladine entitete da ubrzaju svoje napore kako bi na kraju američki porezni obveznici bili pobjednici,

rekao je Earl E. Devaney, predsjednik Odbora.

Odbor kaže da Recovery.gov je sigurniji i ima bolju zaštitu od mrežnih napada te sustav za otkrivanje upada u realnom vremenu.

Više od milijun dolara u računalnom hardveru i softveru će biti preusmjereno odboru za nadzor poslovanja kao pomoć u otkrivanju prijevara i zlostavljanja u Recovery programu.

Recovery.gov na Cloud-u uključuje mogućnost da dodavanja ili oduzmanja resursa po potrebi, plaćaju se samo korištena redstva te oslobađaju oskudni resursi sa tehnološke infrastrukture i sve to bez žrtvovanja performansi poslovanja, pouzdanosti ili sigurnost.