IBM je objavio da je završio posao oko kupovine web analitičke firme Coremetrics, sa sedištem u San Mateo. Akvizicija će pojačati IBM ponudu poslovne analize kroz Cloud usluge.

coremetrics

Ovom akvizicijom, IBM će dati bolji uvid klijentima o ponašanju potrošača, odnosu prema proizvodima i usluzi a pružiće i istinita predviđanja o budućoj kupovini,

navodi Craig Hayman, generalni direktor za Industrijska rešenja IBM software group.

IBM i Coremetrics mogu da pomogne firmama da proniknu u društvene mreže i online medije kroz softver jer usluga (SaaS) isporučuje model i inkorporira ga u poslovne procese radi stvaranje pametnije i efikasnije marketinške kampanje. Zajedno, možemo razviti snažna nova poslovno analitička rešenja, pružajući jedan izvor informacija o svim aspektima vašeg online poslovana, (svaki kupac, transakcija, proizvod, kanal i dobavljač) za merenje efikasnosti marketinških kampanja i donoseći merljive poslovne rezultate. Takođe, mi dostavljamo pristup analitici u realnom vremenu i podatke o performansama na sve pametne mobilne uređaje, uključujući iPhone, iPad, BlackBerry i Android,

kaže izvršni direktor Coremetrics Joe Davis.

Vlastita IBM Business Analytics i Optimization Consulting organizacija se sastoji od 5.000 konsultanata i mreže sastavljene od centara analitičkih rešenja. Kompanija je uložila više od 11 milijardi dolara u akvizije u ovoj oblasti u poslednjih pet godina.

IBM će nastaviti da podržava i unapređuje Coremetrics tehnologiju i klijenate a istovremeno će im omogućavajuti da iskoriste širinu IBM portfolia. Coremetrics trenutno zapošljava oko 230 ljudi koji će se pridružiti IBM Software Group.