bank Banksimple je upravo podigao 2,9 miliona dolara u seriji A finansiranja svoje ambiciozne alternativu za pokretanje online bankarstva sa potpunom i kvalitetnom uslugom, bez bankarskih taksi. Investicija je došla od First Round Capital, IA Ventures i Village Ventures kao i od grupe industrijskih veterana sa velikim pokretačkim portfeljeom.

Misija Banksimple-a je da osmisli novi način na koji potrošači koriste banke, i online i offline. U 2011 godini, startup će ponuditi bankarsko online rešenje dizajnirano sa ciljem da eliminiše tradicionalne bankarske tarife, pruži odličan korisnički servis, ponudi intuitivno upravljanje novcem i integriše društvene medije u sistem.

Sredstva će omogućiti Banksimple-u da krene sa ključnim bankarskim partnerstvima koje će formirati finansijski stub platforme. Novac će takođe pomoći kompaniji u finansiranju svojog početnog testitanja servisa sa prijateljima i porodicom pre nego bude dostupan ostalim korisnicima.

Do danas je startup podigao skoro 3.1 miliona dolara, koji će im po sopstvenim rečima, trajati do kraja 2011 godine.