Net Applications je upravo objavio svoju statistiku o udelu pretraživača na tržištu, za novembar 2010 godine, u kojoj se nastavlja pad Internet Explorer-a. Sa druge strane, Google Chrome nastavlja da poveća svoj udeo na tržištu, dostižući rekordn brojku od 9,3% tržišnog udela.

Microsoft je i dalje lider na tržištu pretraživača, sa svim svojim verzijama programa Internet Explorer, sa 58,4% što je brojka koja je još uvek više nego duplo veća od najbližeg rivala, Mozilla Firefox.

Screen-shot-2010-12-01-at-3.11.32-PM

Internet Explorer 6,0 upotrebljava oko 13,7% korisnika u svetu. Prema svim prognozama ova cifra bi mogla pasti ispod 10% u narednih šest meseci. Kompanija Microsoft se nada da će predstojeće pokretanje Internet Explorer 9 pomoći da se taj gubitak tržišta nadoknadi.

Svakako, najveća priča je naravno udeo Chrome-a. Treba istaći da je Google Chrome dostupan za Mac i Linux korisnika tek oko 12 meseci. Za to vreme je uspeo ne samo da preuzme IE korisnike nego i Firefox.

Apple Safari, koja je poput Chrome-a baziran na open-source trenutno ima 5,3% udela na tržištu pretraživača.