ibm-logo Osjetivši sve veću potrebu za analitičkim alatima namjenjenim većoj količini podacima, IBM je objavio da će uložiti 100 milijuna dolara u istraživanja napredne analitike za te namjene. Kompanija IBM je također navodi da će ponuditi 20 novih usluga koje će korisnicima pomoći u brzoj analizi petabajta podataka.

Novac će se koristiti za istraživanje načina za unaprjeđivanje softvera, sustava i usluga kako bi se podaci bolje analizirali.

IT industrije već ima dosta softvera za poslovnu inteligenciju i analitiku, ali su alati još uvijek nisu najbolje riješeni kada je u pitanju analiza velike količine nestrukturiranih podataka. Oko 80 posto podataka u kompanija je nestrukturirano, što znači da ih nije nimalo lako kategorisati u baze podataka.

Mnogi IBM klijenti prikupljaju veliku količinu podataka preko senzora, bilo da se radi o softverskim ili hardverskim, ali nemaju način za analiziranje rezultata. Kako kompanija navodi, da bi se pomoglo tim klijentima, učiće se u istraživanje koje će se sprovoditi na postojećim lokacijama a sam projekti će se procjenjivati ​​širom svijeta. Nova ponuda usluga će uključivati brojne analitičke alate a jedan pod nazivom Cloud Workload Analysis, će omogućiti organizacijama da sumiraju svoje IT poslovne karakteristike i utvrde koja radna mjesta mogu biti premještene u Cloud. Još jedan alat će omogućiti korisnicima da odrede svoje skladištenje, smanjujući vrijeme skladištenja koje administratori troše na upravljanje resursima.

IBM je najavio i novi programski paket koji je treba da pomogne u analiziranju petabajtova streaming podataka i pruži rezultate za manje od milisekundie, korištenjem Hadoop-a. Softver, kombinacija InfoSphere BigInsights framework analize podataka i InfoSphere Streams alata za analizu, može brzo da analizira tekst, video, audio, slike i ostale oblike podataka. IBM tvrdi da njegov programski paket može analizirati podatke i do 350 posto brže od ostalih ponuda na tržištu.