apple-vs-microsoftZa kompaniju koje ne reklamira svoje proizvode poslovnom svetu, Apple može da se pohvali porastom prodaje korporativnim kupcima.

Apple-ov rast na korporativnom tržištu prošle godine pokazao se kao veliko iznenađenje za mnoge, a u svom novom izveštaju kompanija Forrester očekuje da će Apple da postane još jači faktor u borbi za IT potrošnju.

Kompanija Apple ne pravi razliku između prodaje potrošačima i kompanijama ali je Forrester na osnovu sopstvenih podataka došao do računice da je Apple prošle godine na korporativno tržište plasirao Mac i iPad-e u vrednosti od po 6 milijardi dolara.

Pretpostavka je da će Apple u 2012 godini korporativnim kupcima prodati Mac računare u vrednosti od 9 milijardi dolara i iPad u vrednosti od 10 milijardi dolara. U 2013 godini taj rast bi se nastavio, Apple bi od prodaje Mac-ova na korporativnom tržištu trebao da inkasira 12 milijardi dolara a od iPad-a čak 16 milijardi dolara. Nasuprot tome, IT potrošnja u na Windows računare i Tablet-e u ovoj godine prema prognozama bi trebala da padne za 3 odsto a u 2013 godini za 1 odsto.

Veći deo korporativnog rasta dolazi putem indirektnih kanala jer Apple obično posvećuje vrlo malo pažnje na promociju svojih proizvoda korporativnim kupcima. Generalna porast korišćenja IT uređaja takođe je uticala na porast prodaje za Apple jer je sve veći broj zaposlenih spreman svoje omiljene uređaje da koristi na poslu.

Iako su Mac računari još uvek relativno retki među velikim kompanijama, iPad ih ipak sve više osvaja s obzirom da ih kompanije u sve većem broju naručuju za svoje zaposlene.

Do pre nekoliko godina, kompanija Apple je imala mali udeo na korporativnom tržištu na kom su vladale kompanije Dell, HP, IBM i Lenovo. Ali, popularnost iPad-a i sve veća sklonost profesionalaca prema Mac računarima pojačali su Apple-ov udeo na tržištu poslovnih korisnika, napominje Forrester.

Ogromna većina budžeta namenjenog za IT potrošnju još uvek je namenjena za Windows računare ali prema svim relevantnim pokazateljima i predviđanjima, Apple će nastaviti da preuzima sve više i više poslovanja na PC i Tablet tržištu od Windows-a i ostalog Microsoft-ovog hardvera.