facebook_logo-blog-thirdPrema poslednjem izveštaju koja se bavi online istraživanjem, eMarketer, poslovanja su povećala svoje budžete za oglašavanje u pretraživanju za 19% tokom prošle godine, potrošnja na Facebook je udvostručena, s tim da to povećanje potrošnje na Facebook kampanja nije na štetu ostalih online budžeta.

U ovom izveštaju eMarketer navodi da će potrošnja na online oglašavanja u SAD-u po prvi putu ove godine nadmašiti potrošnju na oglašavanje u štampanim medijima. Prema očekivanjim, potrošnja na online oglašavanje u ovoj godini bi trebalo da bude 39.5 milijardi dolara što je povećanje od 23,3% u odnosu na prošlu godinu, dok bi potrošnja na oglašavanje u štampanim medijima trebalo da generiše 33.8 milijardi dolara.

1

Ovaj rast od 23% je impresivan a prema nekim projekcijama ovaj trend bi se trebao nastaviti i u sledećih 5 godina. Prema ovim predviđanjima, do 2016 godine potrošnja na online oglašavanje bi trebala da iznosi fantastičnih 62 milijarde dolara.

2

Ono što je možda najzanimljivije jeste porast oglašavanja u društvenim medijima. Iako brendovi još uvek troše relativno mali deo svojih budžeta za online oglašavanja na društvenim medijima (prvenstveno se to odnosi na Facebook), tačnije negde oko 2,7% od ukupne online potrošnje, ipak prema svim pokazateljima ovi budžeti za oglašavanje na društvenim medijima značajnu rastu.

U 2012 godini se očekuje da potrošnja na oglašavanje na Facebook-u iznosi 5% od ukupnog budžeta za online oglašavanje. Brendovi su i dalje veoma fokusirani na sticanje Facebook fanova. Veći brendova očekuju da će u 2012 godini povećavati broj angažovanih fanova za oko 9% mesečno i da će udvostručiti svoju bazu fanova, unapređenjem svojih strategija angažovanja i kreiranjem kampanja koje bi privlačile fanove koji bi se više ulazili u interakciju sa brendom preko Facebook stranice brenda.