Sa više od 750 miliona korisnika, Facebook je najveća svetska društvena mreža koja pruža ogromne mogućnosti da se ostvari online zarada, pa tako i nije iznenađenje da marketari grade svoje prisustvo na Facebook u nastojanju da se što više približe potrošačima na mreži.

Bivši Googler, sada u glavni operativac u Facebook-u, Sheryl Sandberg ima za cilj da dopre do malih poslovanja. Njen plan za Facebook uključuje davanje vlasnicima malih poslovanja kredit za oglašavanje kako bi mogli da probaju mogućnosti koje pruža oglašavanje na Facebook-u.

facebook-oglasavanje-onlinetrziste

Mislim da svako malo poslovanje treba da koristi Facebook za unapređenje svog poslovanja i mi se nećemo zaustaviti sve dok tako i ne bude,

izjavila je ona.

Da bi to postigli, Facebook se odlučio za davanje 10 miliona dolara reklamnih kredita, 50 dolara za 200.000 malih poslovanja.

Sheryl Sandberg smatra da će kredit od 50 dolara biti dovoljan za većinu poslovanja da osete snažni potencijal Facebook oglašavanja. Sa 50 dolara većina malih poslovanja može najmanje jednom da cilja osobe koje želi i sa te tačke da krene u unapređenje svog poslovanja.

Većina malih poslovanja prepoznaju Facebook kao sredstvo za promociju svog poslovanja i povećanje zarade na Internetu, pa tako Sheryl Sandberg procenjuje da skoro trećina američkih poslovanja ima izgrađeno prisustvo na Facebook-u. Međutim, većina tih poslovanja koristi besplatne mogućnosti koje Facebook pruža, a pre svega pravljenje Facebook stranica. Kada su u pitanju plaćeni oglasi, broj od oko 9 miliona poslovanja se smanjuje na par stotina hiljada, navodi Sheryl Sandberg.

Facebook smatra da ako 200.000 poslovanja može da se uveri da počnu da troše na oglašavanje da će to značiti ogroman podsticaj za ekonomiju oglašavanja na Facebook-u.