facebook-logoPrema nedavnom istraživanju, prikazanom kao infografika, koje su sproveli AddThis i ClearSpring Facebook je odgovoran za više od 50% delenja na Web-u. To znači, da svako ko pokušava da ignoriše Facebook kao marketinški alat, pravi veliku grešku.

U mnogim situacijama, poruka za koju želite da se prikaže u pretraživaču verovatno će biti različita od one koju želite da delite na Facebook-u. Razlog za to je što se metod pronalaženja informacija na društvenoj mreži bitno razlikuje od onog na pretraživaču. Kod pretraživača, optimizacija se bazira na ključnim rečima i temi. Rezultati koje korisnici vide bazirani su na osnovu njihovih kriterijuma za pretragu.

Međutim, kod Facebook-a stvari idu malo drugačije. Na Facebook-u, korisnici vide sve ono što im se prikazuje u njihovom stream-u. Postoji element interesa zasnovana na EdgeRank ali tu postoji vrlo mala kontrola gde a ponekad i kada će se link pojaviti u korisnikovom Facebook stream-u. U suštini, radi se o konstantnom protoku informacija.

S obzirom da više od 50% deljenja na Web-u ide preko Facebook-a i da je metod pronalaženja sadržaja drugačiji nego na pretraživačima, sadržaj na Facebook-u sa dobro ciljnom grupom korisnika ima šansu za veliki uspeh.

Ono što treba da uradite jeste da se potrudite oko optimizacije OpenGraph tagova.

Facebook naglašava da su "Open Graph tagovi <meta> tagovi koji se dodaju u <head> vašeg sajta kako bi opišali entitet koji vaša stranica predstavlja, da li se radi o bendu, restoranu, blogu ili nečem drugom."

Kako Facebook Open Graph tagovi izgledaju?

open-graph-tagovi

Ako želite koristiti Open Graph tagove na svom sajtu potrebno je da definišete ove tagove, unesete odgovarajuće vrednosti u navodnike na kraju taga.

Nekoliko napomena:

  • Tip entiteta, og:type, je nešto što morate izabrati sa Open Graph liste tipova.
  • URL ka slici koja predstavlja entitet, og:image. Slike moraju biti veličine minimalno 50 x 50 piksela. Kvadratne slike najbolje funkcionišu, ali je dozvoljeno koristiti i slike čija je širina maksimalno tri puta veća od visine.
  • Stalni URL stranice koja predstavlja entitet, og:url. Kada koristite Open Graph tag, Like dugme postuje link na og:url umesto na URL u kodu Like dugmeta.
  • Administratori, fb:admins ili fb:app_id. Zarezima odvojen popis Facebook ID-eva administratora stranice ili Facebook Platform application ID. Kao minimum, stavite svoj Facebook ID.

Facebook Open Graph tagovi mogu igrati veoma značajnu ulogu na vidljivost vašeg sadržaja na Facebook-u kao i na broj akcija koji sadržaj dobija. Pored toga, oni takođe imaju veliki uticaj i na kvalitet delenja vašeg sadržaja na Facebook-u. S obzirom na to koliki je udeo delenja koji na Web-u ima najveća društvena mreža na svetu, veoma je neozmiljno nepozabaviti optimizacijom Facebook Open Graph tagova.